Lufthavn:

Borgmestrene vil være med i lufthavnen hele vejen

Det er gået stærkt i Aarhus Airport, siden EU-Kommissionen i august gav tilladelse til, at kommunerne må støtte lufthavnen med 115 millioner kroner. Det har blandt andet banet vejen for, at både Nord- og Syddjurs Kommuner hver har spyttet 7,5 millioner årlige kroner i kassen over de næste tre år og i sidste ende tiltrukket SAS, som den første store investor til fremtidens lufthavn.
Der er imidlertid en grænse på 10 år for, hvor længe kommunerne må yde den offentlige støtte, men med den allerede store positive effekt, støtten har haft, er det begge Djursland-borgmestres klare overbevisning, at kommunerne står økonomisk bag lufthavnen, så længe det er muligt i forhold til EU-reglerne.
“Min politiske forventning er, at vi er klar til gå hele vejen. De afledte effekter af lufthavnen giver ud fra en lokal vurdering store muligheder for især erhvervslivet, men også vores meget forskelligartede attraktioner på Djursland, så der er virkelig også gode muligheder for turismen i det her,” konstaterer borgmester i Norddjurs Kommune Jan Petersen.

Økonomisk bæredygtig

Borgmesterkollegaen i syd er da også ganske enig i, at begge kommuner bør fortsætte støtten i årene fremover, fordi effekterne af en velfungerende lufthavn kan blive særdeles vigtige for Djursland.
“Vi ser også os selv som medejer i fremtiden, men det har jo også hele tiden været målet med den her turnaround - som indtil videre ser så godt ud - at der skal laves kommerciel bæredygtig drift, fordi EU-reglerne jo gør, at vi ikke kan støtte lufthavnen til evig tid. Så det er helt afgørende, at den kan tjene så mange penge selv, at den kan forny sig, når vi kommer dertil. Og det tror jeg på, at vi gør,” vurderer Claus Wistoft.

null

Publiceret 10 October 2017 17:30

SENESTE TV