Projekt med mange gevinster

ramstrup/dystrup Genopretningsprojektet ved Ramten og Dystrup søerne har ikke været en helt let sag at få etableret, og derfor er der naturligvis ekstra stor glæde over, at der lige nu sker masser af tydelige fremskridt. Det fortæller Ikki Knudsen, der er en af de lokale lodsejere, som har taget initiativ til projektet. “Der er en masse forskellige interesser, der skal balanceres herude, og det er besværligt at få afgræsset området, fordi de enkelte jordlodder ikke er ret store. Men vi har alle sammen været enige om, at det har været ærgerligt, at området bare gror til, og derfor er det rigtig dejligt, at vi blandt andet er gået sammen om at lave det fælles kvæglaug, der skal sørge for det,” fortæller Ikki Knudsen.

God energi

Området ved Ramten og Dystrup er ikke omfattet af det europæiske naturbeskyttelsesprojekt ’Natura 2000’, og det betyder, at der til tider skal arbejdes lidt hårdere for at få myndighederne med på idéen. Her har Ikki Knudsen stor ros til samarbejdet med Norddjurs Kommune, som har bidraget med den relevante støtte hele vejen. “Der er en virkelig god energi i det her projekt. Jeg er selv tilflytter, mens flere af de andre losejere har boet her hele livet, og vi har fået et rigtig godt fællesskab ud af det. Det har været svært, så vi er rigtig glade for, at det er sat i gang, og jeg synes faktisk, vi er lykkedes rigtig godt med det,” konstaterer Ikki Knudsen. Til foråret regner initiativtagerne med at invitere til borgermøde, hvor de vil fortælle yderligere om projektet til flere, der gerne vil involveres i udviklingen af området.

Publiceret 05 December 2017 00:00

SENESTE TV