Det skæve Danmark:

Stavnsbåndet er blevet genindført

Paul Busk Jensen, Röchling Meta-Plast , Allingåbro, kræver politisk handling

 “Stavnsbåndet er blevet genindført. Denne gang dog ikke af godsejerne, men af kreditforeninger med regeringens billigelse”, konstaterer Paul Busk Jensen, grundlægger af virksomheden Meta-Plast i Allingåbro og i dag direktør i virksomheden, som er en del af den tyske storkoncern Röchling Meta-Plast A/S.

“Med mindre man bor eller bosætter sig i eller i nærhed af en af de store metropoler i Danmark er man mere eller mindre stavnsbundet til sin ejerbolig".

Paul Busk Jensen finder de danske kreditforeningers holdning til finansiering af boliger uden for de føromtalte metropoler,  for direkte samfundsnedbrydende og selvforstærkende og faktisk har igangsat en ond selvforstærkende cirkel, der uden politisk indgreb ingen ende vil tage.

“Det er nu kommet så langt , at selv om man som køber eller nybygger kan fremvise et flot rådighedsbeløb, så er det området og ikke kundens betalingsevne, der er afgørende for om man vil - og i givet fald, hvor meget - man vil finansiere boligen med”.

Regeringen har givet op

Iværksætteren fra Allingåbro mener, at der både kan og skal gøre noget.

“Vores regering ser passivt til på den skævvridning vores samfund har bevæget sig ud i og man fristes til at tro de har givet op. For jeg nægter at tro, at de er så uduelige, at de ikke kan se problematikkens alvor”.

Paul Busk Jensen mener, at der først og fremmest skal skabes de rette rammevilkår for at etablere virksomheder og dermed arbejdspladser på landet. Dernæst skal de altafgørende lokale skoler bevares. Når dette sammen med en anderledes holdning til finansiering fra kreditforeningernes side er gennemført, vil vi igen se vækst og dynamik i landområderne og den onde cirkel vil blive brudt.

Beskat de reelle værdier

,
Paul Busk Jensen finder det en total skævvridning den måde, som skattelovgivningen fortolkes.

“Dagen efter man har opført en erhvervsejendom i f.eks. Norddjurs Kommune må man sande, at værdien er noget nær nul, hvis man ikke selv formår at drive en succesfuld virksomhed i bygningerne”.

Men opfører man samme erhvervsbygning i f.eks. Aarhus vil man modsat opleve at værdien af ejendommen stiger år efter år.

Alligevel kan man i begge tilfælde skattemæssigt afskrive bygningen over samme periode. Det til trods for at bygningen i Norddjurs faktisk har en værdi på nul kroner og bygningen i Aarhus år efter år stiger i værdi.

“Er det virkelig retfærdigt. Skulle man ikke behandles ens og beskatte de reelle værdier”, spørger Paul Busk Jensen, der mener, at en fair praksis her vil være med til at bryde den onde cirkel og flytte investeringer ud på landet og skabe arbejdspladser.

Og så skal de lokale skoler bevares - for enhver pris.
 

Publiceret 05 December 2017 00:00

SENESTE TV