KV17 - debat Syddjurs:

Uværdig og uanstændig eksklusion af Dansk Folkeparti

Af Per Dalgaard (DF), Syddjurs Byråd:

"Nu er kommunevalget overstået, og der skal afholdes et konstituerende møde den 7. december i byrådssalen.

Dansk Folkeparti har accepteret konstitueringen, men har på ingen måde fundet denne, som et udtryk for ønske om et samarbejde med os fremover.

Dansk Folkeparti har på uværdig og uanstændig vis,været holdt udenfor al indledende snak om fordeling af posterne.

Rød blok (A, SF, EL og Alternativet) og blå blok (V, C, og RV) har været enige om at holde Dansk Folkeparti uden for al indflydelse. Det er skammeligt.

Ud over de poster der findes i de stående 5 udvalg, er der 41 tillidsposter, hvoraf Dansk Folkeparti allernådigst har fået tildelt 6. Ja, seks poster ud af 41. Resten er gået til de andre partier. 

Venstre har fået 2 udvalgsformandsposter, SF har fået 2 udvalgsformandsposter, A har fået 1 udvalgsformandspost og Dansk Folkeparti har fået 0 udvalgsformandsposter. 

For mig viser det den ringeagt rød og blå blok ser på Dansk Folkeparti med.

Om det skyldes Dansk Folkepartis bekymring for den løbende tilsidesættelse af danske værdier, vides ikke. 

Nu må fremtiden vise, hvilke muligheder Dansk Folkeparti har i det nye byråd. Vi har i hvert fald ingen forpligtelser af nogen art overfor de andre partier. Vi vil afpasse vores politik fra sag til sag."

Publiceret 05 December 2017 23:51

SENESTE TV