Klagesag:

Kan fortsat levere mad til kommunens ældre

Norddjurs Kommune kan fortsætte med at levere mad til de hjemmeboende borgere, der er visiteret til den kommunale ordning.

Maden fremstilles af Kronjyllands Madservice i Randers Kommune som led i en samarbejdsaftale, der er indgået mellem de to kommuner.

Den aftale har den private leverandør Det Danske Madhus klaget over til Klagenævnet for Udbud.

Det Danske Madhus mener ikke, at der er tale om en reel aftale med et indhold der gør, at Norddjurs Kommune kan undgå at sende madleverancen i udbud.

Klagenævnet har i en midlertidig kendelse afgjort, at klagen fra Det Danske Madhus ikke får opsættende virkning.

Økonomiudvalget i Norddjurs Kommune er blevet præsenteret for delkendelsen i forbindelse med at kommunens svar i sagen er blevet præsenteret for politikerne.

Kendelsen siger blandt andet: “Betingelserne i udbudslovens § 15 må herefter vurderes anses for opfyldt. Der er herefter ikke udsigt til, at klagerens påstand 1 vil blive taget til følge”.

Videre står der i kendelsen: “Der er dermed heller ikke udsigt til, at påstandene om, at samarbejdsaftalen skal erklæres uden virkning, subsidiært annulation og/eller fastsættelse af en alternativ økonomisk sanktion 2-4 vil blive taget til følge”.

Det Danske Madhus opretholder sin klage, som derfor er under fortsat behandling i Klagenævnet for Udbud.

Borgmester Jan Petersen (S) tager Klagenævnets midlertidige kendelse til efterretning med en styrket tro på, at aftalen mellem Norddjurs og Randers kommuner i den endelige kendelse bliver godkendt.

“Vi kan sige, at vi har vundet første halvleg”, konstaterer Jan Petersen, der nu afventer resultatet af sidste halvdel af den juridiske tvekamp med Det Danske Madhus og Klagenævnets slutfløjt.

Publiceret 13 February 2018 00:00

Adresseavisen Syddjurs nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Adresseavisen Syddjurs
SENESTE TV