Redder naturen:

Syddjurs bliver en bivenlig kommune

10.000 kvm brakmark bliver tilsået med insektvenlige planter

Udvalget for Natur, Teknik og miljø har besluttet, at Syddjurs skal være en bivenlig kommune i samarbejde med Danmarks Biavlerforening.

For at fremme bier og andre insekters adgang til føde, og øge den lokale biodiversitet, vil Syddjurs Kommune tilså mindst 10.000 kvm brakmark med insektvenlige planter. Både vilde bier som honningbier er trængte mange steder i det danske kulturlandskab. I visse perioder af året er det særdeles svært for bierne at finde føde. Fødemanglen er kritisk, da den gør bierne mere modtagelige og sårbare overfor sygdomme og pesticider.

Ved Nationalparken

Danmarks Biavlerforening har iværksat en certificeringsordning for de danske kommuner, der har til formål at skabe bedre levebetingelser for insekter - herunder bier. Ordningen går i al sin enkelthed ud på, at kommunen forpligter sig til at tilså mindst 10.000 kvadratmeter af de kommunale jorder med insektvenlige planter.

Da udsåningen er forbundet med jordbehandling, vil tilsåningen ikke ske på deciderede naturarealer, men hovedsageligt på arealer, der i dag henligger som brak. Det vil foregå på områder uden for Nationalpark Mols Bjerge.

Biologisk mangfoldighed

Formanden for Udvalget for natur, teknik og miljø Kim Lykke Jensen udtaler i en pressemeddelelse:

“Initiativet skal ses som første skridt i retning af at få skabt mere natur og biodiversitet på de kommunale arealer. Arealerne, der skal tilsås, henligger i dag som græsørkener med meget begrænset naturmæssig værdi. Derfor er det helt oplagt at lave tiltag, der kommer både insekter, padder, småfugle og vildt til gode.

Kommunens naturafdeling vurderer, at tiltaget på kort sigt vil give den biologiske mangfoldighed et stort løft. På lidt længere sigt vil arealerne formentlig også kunne beholde en bedre biodiversitet.

Udvalget lægger vægt på, at der fokuseres på at udså naturligt hjemmehørende arter.

Udgifterne til projektet afholdes af kommunens pulje til øget biodiversitet, der blev vedtaget i forbindelse kommunens budget for 2018.

gs

Publiceret 10 April 2018 11:30

SENESTE TV