Kirstine Bille opgiver drømmen om Christiansborg. Arkivfoto

Kirstine Bille opgiver drømmen om Christiansborg. Arkivfoto

Politik:

Kirstine Bille skipper drømmen om Christiansborg

Den tidligere Syddjurs borgmester og nuværende FI-udvalgsformand trækker sig som folketingskandidat i Djurskredsen

Af
Af Lars Norman Thomsen

SF skal finde en ny folketingskandidat på Djursland. Kirstine Bille har besluttet at fraskrive sig drømmen om at komme på Christiansborg efter at have været et mulehår fra at komme blandt de 179 på Borgen ved to af tre Folketingsvalg: Ved folketingsvalgene 2005 og 2007 var hun kandidat i hhv. Grenaakredsen og Djurskredsen, og i juni 2015 var hun ligeledes kandidat i Djurskredsen.

Både ved valgenene i 2007 og 2015 var hun særdeles tæt på bryde igennem til Borgen.

I 2007 ville Kirstine Bille have fået en stol, hvis partiet havde cuttet de gamle 'hippie-tanker og opstillet sideordnet i stedet for på partiliste. Det gjorde, at Eigil Andersen med færre personlige stemmer kunne tage pladsen for næsen af Bille.

Det var også på noget nær marginalerne, at tidligere skatteminister Jonas Dahl, nuværende sygehusdirektør for Regionshospitalet Randers-Grenaa, og nuværende folketingsmedlem Kirsten Normann Andersen kilede sig foran Bille i Østjyllands Storkreds i 2015.

Da Jonas Dahl for længst har trukket sig fra politik for at hellige sig den vellønede stilling som sygehusdirektør, er Kirstine Bille rent faktisk førstesuppleant til Folketinget for SF i Østjylland.

Ikke dobbeltmandater

Hidtil har Kirstine Bille fastholdt, at hun ville give sit folketingskandidatur et skud mere og ligeledes, at hun var indstillet på at forlade sin plads i byrådet i Syddjurs, hvis hun fik chancen på Christiansborg.

SFs vedtægter tillader ikke dobbeltmandater.

Ved KV17 lykkedes det hende ikke at erobre den borgmesterposte, hun havde i perioden 2010-2013. Derfor var det forventet, at hun ville forfølge drømmen om Christiansborg.

EU og lokalpolitik

Efter konstitueringen i det nye KL står det klart, at Kirstine Bille fra SF Syddjurs bliver næstformand i KL's internationale udvalg.

Hun har de seneste 8 år deltaget i dette arbejde herunder haft plads i EUs Regionsudvalg (Committee of the Regions). Hun fortsætter i dette udvalg og således også arbejdet i det underudvalg, der rådgiver EU kommissionen om naturressourcer, landbrug, landdistriktsudvikling, fiskeri og turisme.

Kirstine Bille udtaler i en pressemeddelelse:

“Det er fantastisk vigtigt, at kommuner og regioner er tæt på de forslag, der kommer fra Europa-Kommissionen! Langt de fleste af de direktiver og forordninger, der kommer her fra skal implementeres af lokale myndigheder. Vandrammedirektiv, affaldsdirektiver og borgernes møde med myndigheder. Regionsudvalget rådgiver kommissionen før forslag sendes videre til behandling i Europa-Parlamentet.

Jeg er meget glad for, at jeg får mulighed for at fortsætte dette arbejde. EU kan virke virkelighedsfjernt og som noget, der er nede i Bruxelles. Men jeg kan garantere for, at det er meget virkelighedsnært, det der foregår. F.eks. er det Europaparlamentets borgerklagenævn, der har givet os mulighed for at klage over den danske regerings lov om at tillade havdambrug.

Det er din og min og helt almindelige mennesker rundt omkring i Europas hverdag, det handler om.”

Summa Summarum: Kirstine Bille, der fylder 58 senere på året, vil bruge sit politiske krudt på EU og lokalpolitik.

SF-partiforeningerne i Norddjurs og Syddjurs bakker hende op, selvom de godt ved, at det lokalt er noget nær umuligt at finde en stemmemagnet, der kommer på bare op på siden af Kirstine Bille.

”Men vi bakker helt op om Kirstines prioritering og siger tak for den flotte indsats og glæder os til det fortsatte samarbejde på de områder, hvor Kirstine har valgt at prioritere sit politiske arbejde. De to partiforeninger har allerede indledt arbejdet med at finde en afløser,” udtaler Jørgen Ringgaard, formand for SF-Syddjurs og Jytte Schmidt, formand for SF-Norddjurs i pressemeddelelsen.

Publiceret 18 April 2018 15:39

SENESTE TV