Modelfoto

Modelfoto

Klar til bråvallaslag om skolernes økonomiske tildelingsmodel

SF inviterer til debatmøde på Molsskolen forud for, at FI-udvalget skal syreteste tildelingsmodellen på baggrund af interviews med skoleledere, bestyrelser, medarbejdere og elever

Af
Af Lars Norman Thomsen

Et af de store politiske Syddjurs-temaer i den kommende tid bliver den lovede evaluering af den tildelingsmodel, som folkeskolernes økonomi hviler på, og som byrådet har bestilt.

Temaet skiller vandene, både politisk og når det gælder store og små skoler. Ikke mindst fordi det er en udbredt opfattelse, at modellen favoriserer de store skoler og udsulter de små skoler. 

Derfor er der udsigt til et politisk bråvallaslag, som bliver det nye byråds første store opgave at tackle.

6. juni 2018 syretester Udvalget for Familie og Institutioner (FI udvalget) evalueringen af tildelingsmodellen. Ordningen er netop blevet evalueret ved interviews med skoleledere, bestyrelser, medarbejdere og elever, og resultatet fremlægges 

To dage inden udvalgsmødet - 4. juni - inviterer SF Syddjurs til debatmøde i Auditoriet på Molsskolen. SF's egen FI-udvalgsformand Kirstine Helene Bille indleder mødet med at trække linjerne op, hvorefter repræsentanter fra Molsskolen, Hornslet Skole og Rosmus Skole siger deres uforbeholdne mening.

Kickoff klokken 19.

 

Publiceret 17 May 2018 13:43