Kasper Bjerregaard (V). Foto: Lars Norman Thomsen

Kasper Bjerregaard (V). Foto: Lars Norman Thomsen

Debat Norddjurs: Når man peger fingre ad andre – peger de fleste fingre ind mod én selv

Af
Kasper Bjerregaard (V)

Norddjurs Kommunalbestyrelse

gruppeformand:

"I et indlæg 13. september forsøger Borgmester Jan Petersen at besvare nogle af alle de mange berettigede kritikpunkter, som borgerne rejser i øjeblikket. På vanlig vis er konklusionen, at det er andres skyld.

Meget overraskende formår han at placere skylden for den manglende rettidige omhu hos Venstre, der jo bare kunne have gjort opmærksom på, at det hele ville gå galt.

Ingen bør være i tvivl om, at Venstre har advaret.

Og den grimme spareplan, der skal rette op på økonomien, er også udelukkende andres skyld.

Mon deltagerne i budgetforhandlingerne er enige i det? Jeg tvivler

Men Borgmesteren fastholder:

· Han har ikke set problemerne komme

· Han har ikke hørt andre advare om problemerne

· Han har ikke kunnet reagere på problemerne

Hvilken indrømmelse, der er mest problematisk? Det må borgerne afgøre.

At der er blevet gjort opmærksom på problemerne, kan ingen dog være i tvivl om.

I et indlæg 13. september nævner Frederik Thøgersen, at Hans Husum og Lars Østergaard løbende har peget på den dårlige økonomi. Det er fuldstændig korrekt.

For egen regning vil jeg stilfærdigt gøre opmærksom på et par af mine egne indlæg i nærværende avis:

I januar 2016, hvor jeg gør opmærksom på, at kommunens kasse er under pres og reelt er tom.

I maj 2016, hvor jeg gør opmærksom på, at kommunen budgetterer med usikre indtægter

I oktober 2016, hvor jeg gør opmærksom på, at Budget 2017 er uansvarligt og ikke tager hånd om de strukturelle problemer.

I december 2016, hvor jeg gør opmærksom på, at der er behov for at vi tager grundlæggende fat i økonomien

April 2017, hvor Redaktør Lars Norman Thomsen bl.a. citerer mig for en stor bekymring for den reelt negative kassebeholdning.

I maj 2017, hvor Redaktør Lars Norman Thomsen bl.a. citerer mig for, at Norddjurs Kommunes økonomi er yderst betændt.

Der er flere eksempler, men budskabet er klart:

Der er løbende blevet advaret om den dårlige økonomi og gjort opmærksom på behovet for at reagere – også fra Venstres side."

Publiceret 14 September 2018 08:48