Skoleleder Birgitte Agersnap kan ane slutningen på det store renoveringsprojekt på Marienhoffskolen til små 30 mio. kroner. Foto: Lars Norman Thomsen
Skoleleder Birgitte Agersnap kan ane slutningen på det store renoveringsprojekt på Marienhoffskolen til små 30 mio. kroner. Foto: Lars Norman Thomsen
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Byggeri: Marienhoffskolen tør ikke sætte slutdato på

Håndværkerne regerer på skolen, og byggeprocessen er allerede langt fremme, men der er et stykke vej endnu

Fakta - Det får skolenNye 500 m2
Blok 1 - 72 m² ( Natur og Teknik/Biologi)
Blok 2 - 213 m² (Læringscenter)
Blok 3 - 216 m² (Håndværk og design, Tekstil og Grovværksted)

Bygningsmæssige tiltag:
Generel opdatering og ny-indretning af klasselokaler, herunder områder til understøttende undervisning, projektarbejdsområder og gruppearbejde. Kaldet Klasser++
Nybygning af faglokale for håndværk og design og musik
Renovering af Billedkunstlokale
Værkstedsgård for håndværk og design og billedkunst
Nybygning af faglokale for biologi og natur-og teknik
Ombygning af faglokale for madkundskab og natur-og teknik
Værkstedsgård for naturfagene og madkundskab
Plads til hele skolens ledelse i administrationen
Om- og nybygning af lokaler for Læringscenter
Generel facaderenovering med udskiftning af facadepartier
Renovering af tekniske anlæg og føringer
Ombygning og opdatering af personalefaciliteter, herunder forberedelsesrum og lærerarbejdspladser

Der går endnu et par måneder, mindst, før Marienhoffskolens forvandling til 29,6 mio. kroner er fuldført.

Skoleleder Birgitte Agersnap forventer, at en gang i april er et godt bud.

“Det er dog sandsynligt, at byggeprocessen bliver forlænget, men vi har ikke en ny slutdato på nuværende tidspunkt,” siger skolelederen.

- Hvor langt er håndværkerne i processen?

“Fløjen til mellemtrinnet er færdig. Billedkunst er taget i brug, men ikke helt på plads endnu. Den nye administration er taget i brug, og vi pudser de sidste ting af. Håndværkerne afslutter Pædagogisk LæringsCenter efter vinterferien. Håndværk og design, personalerummet og personalets kontorer er ligeledes snart klar til at blive afleveret.”

- Hvad mangler der?

“Håndværkerne er i fuld gang i den ene side af udskolingsfløjen med at lave et nyt musiklokale, renovere klasserum, lave et grupperum til de store elever samt lave udvidelse til et nyt natur- og teknologilokale. Den anden side af udskolingsfløjen påbegyndes, når det nye personalerum står klar. Når de er færdige ovenpå, vil håndværkerne starte op nedenunder i SFO og indskolingen.

- Bliver den planlagte skolefestdato i marts lavet om?

“Den er i fare, hvis man kan sige det sådan... Vi ved snart endeligt besked.”

Økonomien i projektet

Det er Løgten Murer- & Entreprenør A/S, der har hovedentreprisen på renoveringen af Marienhoffskolen. Håndværkerne begyndte arbejdet i maj 2017.

Oprindeligt bevilgede byrådet 22,6 mio. kroner til projektet under budgetforhandlingerne i 2016. Heraf øremærkede Marienhoffskolen selv de 2,6 mio. kroner til byggeriet af Multihallen, der omkranses af skolen, Midtdjurshallen og IFM's klubhus, og nu ejes af IF Midtdjurs. Skolen har brugsret over Multihallen til nul kroner i husleje i en tiårig periode.

Da byrådet vedtog Budget 2017 afsatte man yderligere 3 mio. kroner i 2018 til etablering af et Pædagogisk LæringsCenter.

Efter afholdt licitation viste resultatet, at der på grund af konjunkturændringer med stigende håndværkerpriser, var behov for yderligere 3 mio. kroner for, at projektet kunne komme i mål som planlagt.

På byrådsmødet 21. juni 2017 besluttede politikerne derfor at bevilge yderligere et rådighedsbeløb på ca. 3 mio. kroner i 2017 til realisering af det fulde projekt.

“Hertil kommer en beslutning om yderligere energioptimering af tekniske anlæg og forbedret isolering med mere finansieret af energipuljen. Midler til energioptimering er ikke statslige, men giver automatisk låneadgang, om det skulle ønskes, og påvirker derfor ikke nødvendigvis kommunens likviditet,“ forklarede teamleder Steen Daugaard Andersen,

Team Ejendomme Syddjurs Kommune, til Lokalavisen i september 2017.

“Det samlede beløb på 29,6 mio. kroner afspejler det totale rådighedsbeløb med alt, inklusive de midler skolen selv vil skyde i inventar, og det vi fra centralt hold kan skyde i projektet af driftsmidler til almindelig- og ekstraordinært vedligehold,“ forklarede han.

Publiceret: 13. Februar 2018 07:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Adresseavisen Syddjurs

Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt