Kommunalvalg 2017
Bente Hedegaard. Foto: Lars Norman Thomsen
Bente Hedegaard. Foto: Lars Norman Thomsen
Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Debat Norddjurs: Hvorfor lave et trafikpolitisk selvmål i Auning?

Af Bente Hedegaard (S), Norddjurs Kommunalbestyrelse:

"Jeg opfordrer politikerne til at lytte til borgerne. 

Et flertal i Teknik og miljøudvalget (Jens Meilvang (I), Niels Ole Birk (V) og Mads Nikolajsen (F) har den 23.05 besluttet at LUKKE Sdr. Fælledvej ved idrætshallen. Det er intet mindre end et trafikalt selvmål for AUNING. Vi kæmper for at øge trafiksikkerheden i Auning, og nu betyder denne beslutning, at endnu mere trafik skal ledes op til Hovedvejen (den mest trafiktunge vej i Auning) i stedet for ud til Energivej (ud af Auning).  Det har efter min og andres mening skabt trafikkaos og øget risikoen for trafikuheld i området ved Sdr. Fælledvej. 

Sagen skal behandles i Kommunalbestyrelsen den 13.06, og jeg håber virkelig, at der kan blive et flertal for at åbne Sdr. Fælledvej igen – indtil der er et skabt et klart fremtidigt- og holdbart trafikbillede for AUNING. Det vil jeg kæmpe for. 

Er du enig i, at Sdr. Fælledvej skal åbnes for trafik? Jeg vil stille forslag herom ved kommunalbestyrelsesmødet og håber, at alle politikere nu finder deres sunde fornuft frem, og stemmer med mig. Jeg foreslår ensretning fra sidste bump (efter hallen) – og frem til indkørslen til institutionen Mælkevejen. Så sikres ensretning af trafikken ud af Auning.   

Jeg har fået oplyst, at sagen er opstået, fordi man ville øge trafiksikkerheden for skolebørnene / SFO børnene i området. (Det er ikke skolen, der har rejst sagen – tværtimod).  Skolen har været helt KLAR i deres høringssvar til sagen og udtalt, at de IKKE mener, at sikkerheden for skolens elever er forbedret, og skolebestyrelsen på Auning Skole fastholder, at Sdr. Fælledvej bør åbnes op igen. Jeg undrer mig over, hvorfor sagen overhovedet er rejst, når man ser på uhelds-statistikken – ingen uheld siden 2007. 

Hvad er fakta og hovedkonklusioner fra parterne i sagen – se nedenfor: 

FAKTA:

 1. Der har IKKE været registreret færdselsuheld på Sdr. Fælledvej indenfor de seneste 5 år. Det senest registrerede uheld på vejen er dateret til 2007 og involverede ikke personskade.
 2.  Skolebestyrelsen på Auning Skole udtaler: 

  ”Mener ikke, at sikkerheden for skolens elever er forbedret efter afspærringen af Sdr. Fælledvej – Tværtimod”. 

  ”Skolebestyrelsen fastholder, at Sdr. Fælledvej bør åbnes op igen, således at trafikanterne kan komme væk fra skolen ad Sdr. Fælledvej, forbi institutionen Mælkevejen – og ud mod omfartsvejen. Det vil øge sikkerheden for børn, der skal i skole.

 3. Rambøll-notat ”Trafikafvikling i krydset Østergade/Østervangs Alle/Sandvej – konklusion: 

  ”Det forventes, at de samlede restriktioner omkring lokaliteten vil bevirke en stigning af trafikken i krydset mellem Østergade og Sandvej. Trafikken der tidligere er kørt mod syd, forbi Auning Idræts-og Kulturcenter, eksempelvis efter at have afleveret skolebørn, skal efter spærringen køre ud ved Sandvej eller Møllersmindevej.

 4. Kommentarer fra naboer (11 husstande): 

  Naboerne har gjort opmærksom på 6 faktorer, der bør udbedres eller tages i betragtning, inden en beslutning tages, og som vækker bekymring. Det er bl.a.

  - Øget trafik på Nyvangsvej og omkringliggende veje 

  - Parkering på og ved fortove, som gør vejene endnu smallere

  - Kø ved udkørsel, der gør det usikkert for fodgængere og cyklister 

  - Busser og biler ”skærer hjørner”, så modkørende – både biler og cyklister, må undvige

  - Mange børn cykler på fortovet, fordi det er for farligt at cykle langs vejen pga. trafikken. Det     giver farlige situationer og smadrede knæ.

  - P-pladsen ved børnehaven udnyttes ikke ordentligt. Biler holder i stedet på fortovet i boligarealet omkring hallen.

Som en ekstra kommentar, undrer det de private grundejere, at de ikke er blevet hørt formelt i denne sag.

 1. Auning borgerforening, konklusion: 

  ”Tidligere var der 3 veje, der ledte trafikken væk fra skolen og idrætscentret. Ved en lukning af Sdr. Fælledvej er der kun 2 veje ud af området, Sandvej eller Møllersmindevej, der begge fører op til Østergade, som er langt mere trafikeret end Energivej. Når dette kombineres med øget elevtal ved Skolen, idrætscentrets mange aktiviteter og etablering af ny børnehave, vil det give betydelig øget trafik, og der vil opstå problemer med trafiksikkerheden. 

  Forslag: ”Der bør ske en samlet vurdering af trafikbelastningen i område øst som følge af lukning af Sdr. Fælledvej, og her skal den kommende udbygning af Porsbakkevej i enden af Østervangs Alle også indtænkes”.

 2. Auning Idrætsforening, hovedbestyrelsen, konklusion: 

  Hovedbestyrelsen har følgende 9 forslag: 

  - Fodgængerovergang (ved første bump) 

  - Spærring (ved andet bump) med mulighed for at krydse vejen og etablering af en sti via stadion til skolen

  - Tydelig skiltning (Parkering) (Indgang Hal) 

  - Tidsbegrænset parkering bibeholdes 

  - Mulig parkering ved hovedindgangen til hallen 

  - Store sten bibeholdes. (sikker gangsti bagved sten) 

  - Kys og kør zone bibeholdes 

  - Dobbeltradet cykelsti

  - Forslag til placering af overløbsbassin v. indhak ved træningsbanerne.

Og nu spørger jeg så, hvorfor foreslås en lukning, når – som jeg kan vurdere – alle høringer mener, det er en forkert beslutning?"

Publiceret: 02. Juni 2017 12:57

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Adresseavisen Syddjurs

ANNONCER
Se flere
Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt