Bent Klim Johansen, formand for HK Stat Østjylland
Bent Klim Johansen, formand for HK Stat Østjylland
Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Debat: Regeringen svigter de unge mennesker

Af Bent Klim Johansen, formand for HK Stat Østjylland:

"Et stor gruppe unge kommer ikke i gang med en ungdomsuddannelse. Det kan få alvorlige konsekvenser for dem senere i deres liv, hvis de efter Folkeskolen aldrig kommer videre. Derfor findes der i dag seks forberedende uddannelsestilbud, der skal hjælpe denne gruppe unge tilbage på uddannelsessporet og forhåbentlig i job. Men nu vil regeringen ændre på tilbuddet. De seks uddannelser skal slås sammen til én og kommunerne skal fremover have ansvaret, lyder det fra regeringen.

Naturligvis skal man være positiv over for alle tiltag, der kan hjælpe flest mulige unge til en forberedende grunduddannelse. Men regeringens forslag vil gøre det stik modsatte. Allerede i dag har kommunerne ansvaret for at de unge bliver uddannelsesparate til ungdomsuddannelserne, men 20 pct. har endnu ikke gennemført en ungdomsuddannelse eller har fast tilknytning til arbejdsmarkedet efter syv år efter folkeskolen. Samtidig har tre ud af fire, der begynder i en forberedende uddannelse, stadig ikke en uddannelse, når de fylder 24 år. Kommunerne har altså ikke vist, at de er dygtige til opgaven.

Grunduddannelserne er i dag statsligt forankret og det er den eneste måde, man kan sikre alle unge uddannelsessøgende et ensartet grunduddannelsestilbud. Hvad skal der ske, hvis og når de unge flytter på tværs af kommunegrænserne? Hvad sker der med grunduddannelserne, når den enkelte kommunalbestyrelse i sin spareiver skal finde besparelser på budgetterne? Godt nok følger der penge med opgaven, men pengene blive ikke øremærkede. Det bliver uundgåeligt, at der bliver kvalitetsforskelle fra den ene kommune til den anden, afhængigt af den enkelte kommunes prioriteringer, økonomi og tilfældigheder. Det bør være den enkelte unges behov og forudsætninger, herunder parathed, der bør være udgangspunktet, for hvilken uddannelse de får tilbudt og ikke de kommunale budgetter. Hvorfor vil regeringen spille hasard med de unges grunduddannelse?

Regeringen ligger samtidig op til at skrotte det hidtidige mål om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. Dette på trods af, at Stefan Hermann-Udvalget for et par måneder siden kom med en række anbefalinger, der gik i den stik modsatte retning. Udvalget anbefalede tværtimod, at ansvaret for de forberedende uddannelser ikke samles i kommunerne, men at de som hidtil organiseres med statsligt selveje, som det eksempelvis allerede kendes fra erhvervsskolerne. Det er komplet uforståeligt, at regeringen først nedsætter et ekspertudvalg for at rådgive på området, for derefter, at foreslå det stik modsatte af, hvad udvalget anbefaler." 

Publiceret: 20. Maj 2017 06:45

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Adresseavisen Syddjurs

ANNONCER
Se flere
Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt