Arkivfoto
Arkivfoto
Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Debat: Rungende nej til Esben Lunde Larsen og hans lobbyisters havdambrug

Af Per Lund, Violskrænten 9, 8500 Grenaa:

"Nu har såvel kommunerne med deres rensningsanlæg som landmændene med bedre gødningsplaner sikret at udledningen af kvælstof m.m. til de Danske farvande, i de senere år er reduceret så Danmark totalt set ligger under det niveau vi på nuværende tidspunkt skulle være nået ned på.

Det foranlediger så Esben Lunde Larsen til at mene at der nu er råderum for yderligere forurening af de Danske farvande, man kan jo spørge sig selv om udledningen fra nuværende havdambrug er regnet med i opgørelsen.

Man vil derfor tillade en fordobling af havdambrug i forhold til nuværende med deraf følgende yderligere forurening som man slet ikke har styr på og ikke kan dokumentere udlignes af muslingeopdræt i samme farvande.

Vi har så godt som hvert eneste år sidst på sommeren iltsvind i indre Danske farvande, hvortil også Kattegat og Bælthavet hører, med blandt andet fiskedød til følge, så at påstå at der skulle være et forureningsmæssigt råderum må være bestillingsarbejde fra ministeren udført af Miljø-og Fødevareministeriet.

Argumentet om at yderligere havdambrug vil generere masser af arbejdspladser er noget sludder og vil langt fra kunne opveje de arbejdspladser og indtægter der vil tabes på turistområdet grundet forurenet badevand og utiltalende strande. Samtidig vil det gå ud over Danmarks indbyggere der ikke mere vil kunne tage til det der i dag er friske kyster hvor man stort set over alt, selv i Københavns Havn, kan bade uden risiko for fiskeafføring og medicinrester fra havdambrug.

Lad os derfor få alle havdambrug på land, også de nuværende, så man har styr på udledningen, teknikken findes allerede og mener man det ikke er økonomisk muligt må man ophøre med dambrugsvirksomhed hvis det kun kan ske på miljøets bekostning, og på basis af at såvel landets befolkning, landbrug og virksomheder har sikret rensning af deres spildevand så vore farvande gennem de senere år er blevet renere. De skal ikke gøres til grin ved at deres investeringer i sikring af spildevandudledningen gennem årene nu gratis udnyttes af profitsøgende havdambrugere.

Der skal derfor appelleres til alle i folketinget om ikke at godkende yderligere havdambrug i indre Danske farvande, også selvom de etableres langt fra kysterne, men arbejde for at alle nuværende havdambrug flyttes på land så de indre Danske farvande skånes for den forurening der sker til gene for det naturlige havmiljø og de fisk vi naturligt har i vore farvande.

Jeg imødeser et rungende nej til Esben Lunde Larsens vilde planer som kun kan støttes af lobbyister for havdambrug."

Publiceret: 20. Maj 2017 17:09

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Adresseavisen Syddjurs

ANNONCER
Se flere
Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt