Erling Mikkelsen, tidligere byrådsmedlem i Rønde fra 1986 til 194, opstiller for Socialdemokratiet ved det kommende kommunalvag
Erling Mikkelsen, tidligere byrådsmedlem i Rønde fra 1986 til 194, opstiller for Socialdemokratiet ved det kommende kommunalvag
Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Debat Syddjurs: Det kan vi ikke være bekendt

Af Erling Mikkelsen (S), kandidat til KV17 i Syddjurs:

"Syddjurs Kommune bliver nødt til at tage hånd om, at der ved udgangen af skoleåret 2016 var 115 elever af 393 i    8. klasse i  kommunen, som er defineret som 'ikke uddannelsesparate', dvs. de ikke havde et snit på 02 i fagene dansk og matematik. 

Udfordringen i Syddjurs Kommune er, at 29 procent af kommunens unge mennesker ikke opfylder kravene til minimumsnittet og derfor ikke kan starte på en erhvervsgivende uddannelse.

Jeg er sikker på, at både forældre og kommunen har fokus på, at de unge mennesker skal have en eller anden form for uddannelse, når de går ud af skolen. Vi skal sammen sikre, at de unge får mulighed for at fortsætte et positivt skoleforløb mod en erhvervsuddannelse.

Fra august 2015 har der været optagelseskrav til erhvervsuddannelserne, hvor elever der optages minimum skal have opnået karaktererne 02 i dansk og matematik ved afgangen fra 9. eller 10. klasse samtidig med, at de skal vurderes 'uddannelsesparate' på de sociale og de personlige kompetencer. Det er lovgivningsmæssigt vedtaget, at der skal udarbejdes planer for den enkelte elev, der er vurderet 'ikke uddannelsesparat'. Planerne skal aftales mellem elev, forældre, skolen og UU.   

Konsekvenserne af de nye regler og minimumskravet på 02 i gennemsnit er i første omgang, at en stor andel af de unge skal i 10. klasse for at forbedre deres kompetencer, og hvis karakteren på 02 ikke opnås i 10. klasse, så skal de i gang med andre kompetenceopbyggende forløb.

Der er mange aktører der skal i spil for at løfte opgaven, så vi får minimeret den meget høje andel på 29 procent af 'ikke uddannelsesparate'. Vi skal som kommune være bedre til at inddrage den enkelte skole og lærerne i vurderingen af, hvor man med en ekstra indsats tidligt i barnets skoleforløb kan iværksætte tiltag og med en målrettet indsats se bedre resultater for den enkelte.

Lad os med afsæt i den nye skolereform fokusere på, at den enkelte skole og skoleledelse har det, der skal til for at løfte denne for store opgave, så vi væsentligt kan forbedrede resultaterne i Syddjurs Kommune."

Publiceret: 13. Juni 2017 13:49

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Adresseavisen Syddjurs

ANNONCER
Se flere