Det fælles produktionskøkken i Auning slutter af med et lille overskud. I løbet af 2017 afvikles det, der i sin tid blev præsenteret som det største dyr i åbenbaringen på Djursland
Det fælles produktionskøkken i Auning slutter af med et lille overskud. I løbet af 2017 afvikles det, der i sin tid blev præsenteret som det største dyr i åbenbaringen på Djursland
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Djurs Mad slutter af med positivt regnskabsresultat

Det fælles produktionskøkken i Auning kan for tredje år i træk levere et mindre overskud

djursland Fra 1. februar 2018 skal Djurs Mad I/S, der drives af Norddjurs og Syddjurs Kommuner i forening, ikke længere levere mad til hjemmmeboende ældre i Syddjurs eller al øvrige produktion til døgnpladser i Tirstrup og institutioner på socialområdet. I stedet går opgaven til Køkken Syddjurs i Rønde.

Djurs Mad kunne i 2016 for tredje år i træk levere sorte tal på bundlinjen. Resultatopgørelsens resultat udgør et overskud på 499.751 kroner. Resultatet for 2015 udviste et overskud på 234.650 kroner.

Overskuddet udbetales til de to ejer-kommuner med henholdsvis 294.860 kroner til Norddjurs Kommune og 204.903 kroner til Syddjurs Kommune.

Overskuddet for 2016 skyldes primært lavere lønomkostninger.

I 2016 blev det på baggrund af besparelser vedtaget, at alle medarbejdere skulle have en fast kørselsrute.

Det betød en medarbejder mindre.

En anden medarbejder ønskede nye udfordringer.

De to stillinger er blevet besat med vikarer på færre timer.

Selskabet havde ved udgangen af 2016 en medarbejderstab på 21 personer svarende til 17,5 fuldtidsstillinger.

Djurs Mad har i 2016 leveret mad til følgende:

Ca. 500 hjemmeboende pensionister og ca. 600 personer på plejecenter/café og handicapinstitutioner

Plejecenter/café og handicapinstitutioner er fordelt på 40 enheder

Fakta:

Regnskabsresultater (overskud) for Djurs Mad I/S:

2016: plus 499.751 kroner

2015: plus 234.650 kroner

2014: plus 233.858 kroner

2013: minus 188.306 kroner

2012: minus 900.453 kroner

2011: minus 3.446.692 kroner (Resultatet skal ses i lyset af, at der i budgettet for 2011 var indarbejdet et planlagt underskud på 2.567.959 kroner. Selskabet oparbejdede således i 2011 et reelt underskud på 878.733 kroner)

Djurs Mads etableringsår var 2009, men madproduktionen begyndte første 1. januar 2011. I perioden 2009 til 2011 oparbejdede Djurs Mad et underskud på 4.253.786 kroner

Publiceret: 02. Januar 2018 01:12

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Adresseavisen Syddjurs