Der er stor glæde blandt de lokale politikere over, at samtlige 27 medlemmer i kommunalbestyrelsen har skrevet under på budgetaftalen.
Der er stor glæde blandt de lokale politikere over, at samtlige 27 medlemmer i kommunalbestyrelsen har skrevet under på budgetaftalen.
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Dramatikken forduftet om budgettet

Glæde hele vejen rundt over, at samtlige 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Norddjurs er med i aftale

Af Søren Andersen

Norddjurs: Dramatikken er på forhånd lukket noget ud af budgetbehandlingen i Norddjurs, hvor der lang tid før tirsdagens førstebehandling i kommunalbestyrelsen var indgået en budgetaftale med alle 27 medlemmers underskrift på papiret.

Borgmester Jan Petersen, S, indledte med at kalde det flot, at hele kommunalbestyrelsen er enig om, hvor kommunen skal bevæge sig hen. “Det er et godt signal og det er også blevet bemærket i andre kommuner. Men lad mig også minde om, at det er en førstebehandling, vi er i gang med. Budgettet er ikke vedtaget endnu, og vi tager høringsperioden seriøst. Aftalen kan påvirkes,” sagde han.

Han kaldte budgetforliget et mønster af mange forskellige ønsker.

“Langt den største del af vores økonomi er bundet af lovgivningen. Vi er låst og der er et meget lille råderum tilbage, og vi vi alle gerne se det større. Det er ærgerligt, at vi ikke har økonomi til at udfylde servicerammen, og kan altså ikke leve op til det niveau, som vi har lovet borgerne, men vi har de laveste indkomster i hele Midtjylland,” sagde Jan Petersen.

Ordfører for Socialdemokratiet, Allan Gjersbøl Jørgensen, sagde i sit indlæg, at for hans parti er det ikke afgørende om skatten er høj eller lav, men om at få Norddjurs på landkortet.

“Derfor er der sat 600.000 kroner af til markedsføring af kommunen. For at få flere indbyggere - og flere skatteindtægter. Derfor fortsætter vi også med gratis byggesagsbehandling. Og vi opnormerer igen i daginstitutionerne. Denne gang med 1,2 millioner kroner, så der kommer flere øjne på børnene, mens mor og far er på arbejde. Vi er ikke i mål, men vi er i den rigtige retning, selv om der er plads til yderligere forbedring,” sagde Allan Gjersbøl Jørgensen.

Ny gruppeformand

Kasper Bjerregaard, der her kort tid før kommunalvalget har taget over som gruppeformand for Venstre efter Hans Husum for at få en platform at profilere sig på, erklærede sig tilfreds med budgetproceduren.

“Det er fint med en høringsperiode, hvor vi beder om svar og bud på noget, der realistisk kan gennemføres. Kritikere har dog kaldt processen lukket - og jeg vil give dem lidt ret. Vi kunne godt inddrage borgerne noget før i budgetfasen, og jeg synes tempoet har været bekymrende. Det er også bekymrende, at vi har et kæmpe efterslæb med asfalt og at der forsvinder en million til IT i folkeskolen, men generelt er borgmesteren kommet os godt i møde,” sagde Kasper Bjerregaard.

Borgerlistens Torben Jensen, der med årets udgang siger farvel efter 32 år i lokalpolitik, synes aldrig han har oplevet en bedre budgetprocedure.

“Vi har ikke haft et sparekatalog. Vi har ikke gjort ansatte, forældre og andre nervøse på forhånd. Men vi er så afhængige af tilskud fra Christiansborg, at vi skal tage det alvorligt, at der en dag i Folketinget kan vise sig et flertal for at fjerne disse penge. Jeg tror på, at det her bliver det endelige budget. Der er ikke plads til at ændre ret meget, sagde han.

Dansk Folkepartis Inger K. Andersen mente, at hun skulle have haft ordet før Torben Jensen - fordi DF har tre pladser i kommunalbestyrelsen mod to til Borgerlisten Norddjurs. Måske havde man overset, at Pia Bjerregaard siden sidste års budgetbehandling er blevet DF'er efter skifte fra Socialdemokratiet?

Men borgmester Jan Petersen forklarede, at det handler om stemmetallene fra sidste valg, hvor Borgerlisten fik flere stemmer end DF.

Inger K. Andersen glædede sig over DF-aftryk på en bedre busbetjening i Krattet i Grenaa, da hun fik ordet.

Savner mere udlicitering

Liberal Alliances Jens Meilvang savner mere udlicitering og mere effektiv kommunal administration.

“Jeg er gået efter at få rettet op på det, jeg har hørt om fra borgerne. Det er godt med flere penge til asfalt og cykelsti til Ring. Og at området omkring Sognehuset i Auning kan laves færdigt,” sagde Jens Meilvang.

Enhedslistens Ulf Harbo glædede sig over for første gang at være med i en budgetaftale.

“Vi er ikke kommet med store krav, men har støttet op om energioptimering af kommunale ejendomme og opnormering i daginstitutioner. Hvis Venstre er så glade for det, som de siger, hvorfor er der så ikke sat endnu flere penge af?” spurgte han.

Mads Nikolajsen fra SF fandt det afgørende for at gå med, at man undgår vinterfyring i Vej og Park. Og det er altså 1,7 millioner kroner, der er at gøre godt med ekstra i daginstitutionerne, fordi forældrebetalingen også stiger, mindede han om.

“På investeringssiden er vi på farlig kurs. Her er pengene for små til de behov, vi har. Og er det så i orden, at bruge ni millioner kroner fra kommunekassen på at ombygge Grenaa Idrætscenter? Ja, det mener vi i SF, fordi det også kommer breddeidrætten til gode.”

Her måtte Jan Petersen så erkende, at den konservative Benny Hammer egentlig skulle have haft mikrofonen tændt før Mads Nikolajsen - igen på grund af stemmetallene.

“Når det er valgår, kan vi godt blive enige om et budget. Hvis alle har fået lige så mange ønsker med i budgettet, som jeg har, så ville kassebeholdningen blive meget mindre. Jeg glæder mig over, at vi opprioriterer forebyggelse frem for behandling. Og over asfalt og cykelstiafslutninger. Jeg får ikke svært ved at trykke på ja-knappen, når det kommer dertil,” sagde Benny Hammer.

Høringsperioden varer til 13. september klokken 10. Andenbehandlingen foregår tirsdag 10. oktober.

Publiceret: 30. August 2017 01:12

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Adresseavisen Syddjurs

ANNONCER
Se flere