Fra v.: Menighedsrådsformand Rita Mogensen, sognepræst Susanne Hjørlund og næstformand i menighedsrådet Louise Stær Konrad har gode forventninger til, at Nødager Kirke fortsat får en stor rolle at spille i folks hverdag, selvom der nu bliver drejet på nogle knapper, så kirken spejler nutiden

Fra v.: Menighedsrådsformand Rita Mogensen, sognepræst Susanne Hjørlund og næstformand i menighedsrådet Louise Stær Konrad har gode forventninger til, at Nødager Kirke fortsat får en stor rolle at spille i folks hverdag, selvom der nu bliver drejet på nogle knapper, så kirken spejler nutiden

I Nødager laver de kirke til tiden i respekt for fortiden

Babysalmesang, spaghettigudstjenester og dåbsgudstjenester om lørdagen bliver fremover en del af kirkelivet i Nødager Sogn

Lokale menighedsråd og præster i små landsbysogne gentænker, som det hedder på nydansk, i disse år, hvordan Kirken kan/skal spille en rolle i nutidens samfund.

Sådan er det også i det lille Nødager Sogn ved Kolind, hvor menighedsråd og præst med støtte fra provst Benedikte Bock Pedersen nu piller ved det faktum, at højmessen om søndagen skal være kerneydelsen i kirkelivet med andre former for gudstjenester som supplement.

Fremover vendes tingene lidt på hovedet, så det bliver søndagens højmesse, som sognebørnene eventuelt supplerer med, når de har været til babysalmesang og spaghettigudstjenester midt i ugen og dåbsgudstjenester om lørdagen.

"Vi kan se, at brugen af kirken har ændret sig meget de senere år, og derfor er vi enige om at vende tingene lidt på hovedet, så kirken tager farve efter nutiden og ikke fortiden," siger sognepræst Susanne Hjørlund.

"I Nødager kan alt lade sig gøre," supplerer Rita Mogensen, formand for menighedsrådet.

"Vi skærer ned på antallet af søndagsgudstjenester, men til gengæld bliver der flere familiegudstjenester og andre arrangementer. Vi har simpelthen lavet en årskalender med et fast arrangement i kirken en gang om måneden som udgangspunkt," siger Louise Stær Konrad, næstformand i menighedsrådet.

Dåb, bryllup og begravelse

Sognepræst Susanne Hjørlund slår fast, at der selvfølgelig fortsat vil være højmesse om søndagen – fremover blot i et mindre omfang end tidligere.

"Det er vigtigt at understrege, at dåb, konfirmationer, bryllupper og begravelser fortsat bliver en væsentlig del af kirkelivet i Nødager. Ønsker et par, at deres barn bliver døbt i Nødager Kirke en søndag, holder vi naturligvis dåbsgudstjeneste," lover sognepræsten.

Sognepræst og menighedsråd har været meget optaget af at få diskuteret, hvordan kirken bedst kan spille ind i folks hverdag.

"Evangeliet har jo mange indgange, også på andre tidspunkter end søndag formiddag, hvor mange, især unge mennesker har nok at se til i et fortravlet liv. For både menighedsrådet og mig som sognepræst er det vigtigt at få pointeret, at vi ikke forfladiger tingene ved at gentænke Nødager Kirkes rolle i lokalsamfundet. Kirken vil fortsat levere samme kvalitet som altid, men nu blot på en anden måde, der appellerer til flere håber vi," siger Susanne Hjørlund.

Farvel til Anne Kirstine

Sognepræst Anne Kirstine Langkjer siger snart farvel efter 37 år som præst i Kolind, Ebdrup og Skarresø, og nu er afskedstimen kommet til Nødager, hvor hun også har virket i en halv snes år. Søndag morgen kl. 9 bestiger hun prædikestolen i Nødager Kirke for sidste gang, og fortolker søndagens tekst med vanlig lune og slagfærdighed. Men inden klokkerne ringer, har menighedsrådet besluttet at invitere alle kirkegængerne på morgenmad klokken 8 i det gamle graverhus ved kirken, den tidligere Nødager Skole, som tidligere har været lejet ud til beboelse, men nu er blevet sat i stand, så det kan bruges som sognehus og mødested, når det har været gudstjenester eller andre arrangementer i kirken.

”Menighedsrådet har sat meget stor pris på samarbejdet med Anne Kirstine”, fortæller Rita Mogensen. ”Det har været meget inspirerende og muntert. Anne Kirstine er jo en meget smilende og venlig person, og hun har sin helt egen specielle måde at fortolke de forskellige bibelske tekster på. Og så har hun har altid formået at drage paralleller til vores tid og hverdag”.

Hvem, der efter Anne Kirstine Langkjers afgang skal køre parløb som sognepræst med Susanne Hjørlund, er ikke afgjort endnu, men det er sikkert, at man bevarer to fuldtidspræster.

Publiceret 07 September 2018 08:46