Søndag aften er der gudstjeneste uden præst i Hvilsager Kirke

Søndag aften er der gudstjeneste uden præst i Hvilsager Kirke

Hvad gør man lige, når der ikke er en ledig præst?

Menighedsrådet 'holder kirken varm' i Hvilsager og Lime

En ekstraordinær situation kan bevirke utraditionelle løsninger, også når det angår gudstjenester. Det kan man tale med om i Hvilsager og Lime, hvor præsteskifte og langvarig sygdom har været ved at skabe lidt for mange huller i den faste gudstjenesterytme.

Efter 35 års uafbrudt virke som sognepræst i de to små sogne skiftede Lars Nymark til en stilling som lektor i religionspædagogik pr. 1. juli 2016.

Han blev afløst af Kim Arne Pedersen, der blev indsat i i kirkerne i februar 2017 af provst Benedikte Bock Pedersen. Kim Arne Pedersen er lige nu desværre sygemeldt på ubestemt tid.

Skønt egnens præster på skift tager vikartørnen om søndagen, vil menighedsrådet gerne sikre, at klokkerne ringede, også når der ikke er en ledig præst. Så de har taget sagen i egen hånd, og har oprettet såkaldte lægmandsgudstjenester, eller som de kalder det: Salmegudstjeneste. Næste gang er på søndag 25. november kl. 19 i Hvilsager Kirke.

Her vil man kunne opleve personer fra menigheden og det faste personale med organist, kirkesanger og graver, træde frem med musik og salmer de selv har valgt og, og udføre gudstjenestens forskellige led med oplæsning fra Bibelen, trosbekendelse og fadervor.

Fint supplement

Efter hvad en deltager fortæller, fungerer det rigtig godt, og det opleves absolut som en gedigen gudstjeneste, der sagtens kan bære igennem.

”Det er et godt supplement til den ordinære søndagsgudstjeneste”.

Blot er den anderledes, bl.a. er der ingen prædiken, og der afholdes heller ikke nadver, fordi det kræver det kræver en ordineret præst. Men en særlig intensitet kan man måske tale om, fordi det netop er læg-personer, der har påtaget sig opgaven med at ”holde kirken varm”.

Ingen forestiller sig vel, at en præst kan undværes i kirkelivet, men at menigheden selv tager ansvar for gudstjenesten er et anerkendelsesværdigt udtryk for den lutherske tanke, at enhver, der er døbt, kan fungere som præst, når det kræves. Og derfor ringer kirkeklokken søndag aften i Hvilsager, selvom der ikke er et præstenavn på gudstjenestelisten.

Søndag aften er der gudstjeneste uden præst i Hvilsager Kirke

Publiceret 24 November 2018 18:00