Hanne Kroghede, Ejnar Gaardmand og Ole Reppien Ditlefsen foran stuehuset på Dejret Bygade 25, som de håber kan blive til hele byens fælleshus. Nu har de fået bevilget 54.400 kroner af PUK-udvalget til at kvalificere projektet yderligere. Foto: Lars Norman Thomsen

Hanne Kroghede, Ejnar Gaardmand og Ole Reppien Ditlefsen foran stuehuset på Dejret Bygade 25, som de håber kan blive til hele byens fælleshus. Nu har de fået bevilget 54.400 kroner af PUK-udvalget til at kvalificere projektet yderligere. Foto: Lars Norman Thomsen

Politisk stempel til muligt fælleshus i Dejret

Et enigt PUK-udvalg har bevilget 54.400 kroner til et forprojekt, der skal kortlægge, om det er muligt at omdanne en gammel gård på Dejret Bygade til hele landsbyens fælleshus

Af
Lars Norman Thomsen

DEJRET Initiativgruppen, der arbejder for at realisere drømmen om at omdanne en gammel og ramponeret, men dog bevaringsværdig gård på Dejret Bygade 25 til et fælleshus for borgerne i den lille landsby, har fået bevilget ansøgte 54.400 kroner eksklusiv moms til at kvalificere projektet yderligere.

I forvejen har initiativgruppen i Dejret fået tilsagn om støtte fra Tved Sparekasses Fond på 30.000 kroner til at finansiere opmåling af bygningerne.

For at afklare projektets indhold, økonomi og bæredygtighed er der behov for at gennemføre et decideret forprojekt, og derfor har initiativgruppen allieret sig med arkitektfirmaet BO FROST architects. Forprojektet skal bruges til at kvalificere ideen om et fælleshus yderligere: koncept, anlægsbudget og idéer til finansiering.

Forprojekt i to kapitler

Arkitektfirmaet BO FROST architects vil organisere forprojektet i to kapitler:

Først vil der ske en idéudvikling, hvor de faktuelle og planmæssige forhold omkring ejendommen vil blive undersøgt, og der vil blive afholdt en workshop med projektgruppen, hvor deltagere kan være landsbyens beboere, lokale foreninger, landsbyklyngen og eventuelt kommunen.

Ud fra dette skrives næste kapitel. Her vil bygningens indretning blive beskrevet, inklusiv behov for isolering, opvarmning mv. Samtidig vil der blive opstillet et anlægs- og finansieringsbudget.

Nabopar undrer sig

Et nabopar, Christina & Jens Bjørn Andersen, på Dejret Bygade 27, undrer sig i en skrivelse til Syddjurs Kommune over, at man fra kommunalt og politisk hold er hoppet med på initiativgruppens vogn:

"Jeg vil virkelig opfordre til, at man besøger ejendommen og/eller sender en byggesagkyndig ud. Ejendommen er faldefærdig med skimmelsvamp fra kælder til kvist. Hertil kommer den indvendige istandsættelse. Derforuden kommer den fremtidige drift, hvor finansiering af blot det mest basale ikke kan tilvejebringes. Så uagtet mulig finansiering via et kludetæppe med penge fra landsbyfornyelse, byfornyelsesmidler, bosætningspulje m.m., og uagtet at initiativtagerne ikke har et defineret projekt, så taler vi om et projekt til mange millioner kroner, der efterfølgende ikke vil kunne drives, da opbakning og især en økonomisk støtte ikke er tilstede i lokalsamfundet."

Og videre:

"Administrationen har nu bestemt, at der skal afsættes et beløb til projektudvikling. Det er positivt, at man nu trods alt vil definere projektet, men hvorfor skal det gøres for kommunale midler? Det er tankevækkende, at man kan fremsende et løst idekatalog, og så griber administrationen sagen derfra? Der mangler, som minimum, et veldefineret projekt, lokal opbakning, og ikke mindst en seriøs økonomisk analyse. Jeg henviser i øvrigt til tidligere fremsendt indsigelse – hvor det beskrives hvordan projektet karambolerer med Knudepunktet, det lokale forsamlingshus og andre eksisterende tilbud."

Christina & Jens Bjørn Andersen bemærker, at der ud over den udmeldte købspris på gården på 700.000 kroner, "så vil istandsættelsen koste millioner, og det er uden at medregne anlæg af udenoms arealerne."

"Den nævnte pris på 550.000 (kroner, red.),- som prisen for den samlede udvendige istandsættelse er decideret vildledende," skriver Christina & Jens Bjørn Andersen.

Publiceret 17 March 2019 10:00