Filip Lykke, regnskabsfører ved Katolsk Vor Frue Kirke i Aarhus, er meget tilfreds med det arbejde, som håndværkerne har præsteret med at renovere og restaurere Skt. Mikaels Kirke - både inde og ude. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Filip Lykke, regnskabsfører ved Katolsk Vor Frue Kirke i Aarhus, er meget tilfreds med det arbejde, som håndværkerne har præsteret med at renovere og restaurere Skt. Mikaels Kirke - både inde og ude. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Skt. Mikaels Kirke klar til at blive taget i brug

Den smukke og historiske, katolske kirke i Pindstrups udkant er blevet ført tilbage til sit oprindelige udseende fra 1930’erne

Af
Lars Norman Thomsen

PINDSTRUP Et længerevarende renoverings- og restaureringsarbejde på den lille, katolske Skt. Mikaels Kirke på Kastrupvej i udkanten af Pindstrup. er ved at være at afsluttet.

22. april klokken 14 tages den smukke og historiske, katolske kirke i brug igen med en gudstjeneste ved biskop Czeslaw sammen med de tilstedeværende præster og menigheder. Der forventes, at cirka 200 gæster vil deltage ved gudstjenesten og det efterfølgende arrangement.

"Der er plads til 45 gæster i kirkerummet," siger Filip Lykke, regnskabsfører ved Katolsk Vor Frue Kirke i Aarhus.

"Vi har opstillet et telt ved siden af kirken, hvor de øvrige gæster kan følge gudstjenesten på storskærme. Ligesom det er muligt at se en direkte transmission på Facebook."

Store donationer

Det er en stor donation på 1,5 mio. kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, som har gjort det muligt at foretage den omfattende renovering og mest af alt restaurering af Skt. Mikaels Kirke.

Dem mange penge fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal er blevet suppleret af et bidrag på 500.000 kroner fra den lokale Margrethe og Johs. F. la Cours Fond og egne opsparede midler.

“Alt i alt bliver Skt. Mikaels Kirke restaureret for cirka 2 mio. kroner,” siger Filip Lykke, der selv bor i Termestrup og som oftest er med, når der er gudstjeneste i den lille kirke.

Kirkens historie kan føres tilbage til starten af 1900-tallet, hvor mange polske indvandrere slog sig ned i Pindstrup og omegn, fordi der var arbejde at få ved den omfattende tørveproduktion, som den entreprenante og iderige Johannes F. la Cour var initiativtager til. Det udviklede sig til en lille polsk koloni som ved siden af arbejdet og dagligdagen også satte pris på at dyrke deres katolske tro. Der blev dannet en polsk forening 1. maj 1929, 'Den polske Forening i Danmark omkring Pindstrup'. Foreningens første opgave blev at bygge en katolsk kirke på den nuværende grund, som blev skænket af Jacob Kot, en lokal polak.

Johannes F. la Cour leverede tømmer til kirken, og med hjælp fra andre donationer lykkedes det at få opført en kirke, der stod klar til indvielse 2. påskedag, 21. april 1930.

Navne som Kot, Babis, Pasciak og Kopec har siden slået rod i lokalområdet op til vores tid, og minder os om den fortid, som blev de første polske arbejdere i tørvemosen til del.

Fremtidssikring

Siden indvielsen har kirken undergået mange ændringer og tilføjelser både ude og inde. De mange store ændringer, kirken har været udsat for, har forringet dens arkitektur voldsomt. Tilføjelserne er udført med materialer, som er helt fremmed for den originale arkitektur, kan man læse i den rapport, som arkitektfirmaet Berings Tegnestue lavede i sin tid og som har dannet grundlag for de restaureringer, der nu er tilendebragt.

“Det er målet med restaureringen at fjerne disse tilføjelser, supplere og istandsætte de oprindelige materialer, rekonstruere de manglende detaljer og male kirken i de oprindelige farver, så kirken atter kan fremstå som det lille underværk, det er," lød det overordnede credo om grundlaget for restaureringen.

Publiceret 16 April 2019 13:00

SENESTE TV