Hospicepræst Ann Maj Lorenzen:

Hospicepræst Ann Maj Lorenzen:

Mellem Himmel og Jord: Kontroltab og sejr

Af
Hospicepræst Ann Maj Lorenzen:

”Vi er mange der har et stort behov for at have kontrol. At alting går snorlige efter de planer, vi har lagt. Og vi er lige så mange der frygter at miste kontrollen. For nogen hører det til noget af det værste, der kan ske. Der er simpelthen angst forbundet med at miste kontrollen.

Men hvad sker der med os, når vi mister kontrollen? Og kan det ende godt?

Evangelierne handler om Jesu liv på jorden, og vi hører bl.a. om hvordan han vandrer omkring, helbreder, forkynder og underviser. Hans liv er fyldt med handling, og han demonstrerer ofte sin guddomsmagt. Men i løbet af påskeugen ændrer det sig: Hvor han palmesøndag er aktivt handlende, ser vi ham i løbet af ugen overgive sig mere og mere til det, der skal ske. For Guds plan med Jesus handler ikke om a han skal have have en verdslig magt, men om at han skal overgives til verden.

Skærtorsdag, ved det sidste måltid med disciplene, giver han sig selv til dem – i kød og blod, symboliseret ved brød og vin. Da soldaterne om natten pågriber ham, overgiver han sig frivilligt, og fra nu af tager han ingen initiativer. Så snart han er overgivet, bliver han en, der udsættes for andres handlinger. Han arresteres, føres til ypperstepræsten, stilles for Pilatus, piskes, krones med torne, hænges på et kors, og lægges i graven.

Man gør noget ved ham, som han ikke har kontrol over, og da han på korset siger: ”Det er fuldbragt” siger han ikke kun: ”Jeg har gjort alt det jeg skulle gøre”. Han siger også: ”Jeg har ladet alt det ske med mig, som skulle ske med mig for at Guds plan og hans vilje kunne fuldføres”. Jesus fuldfører altså ikke kun Guds vilje gennem det, han aktivt udretter, men også gennem det, han udsættes for.

Når vi ind imellem mister kontrollen over livet og tilværelsen, er det nemt at få den tanke, at nu mister man sig selv og sin værdi som menneske. Men lidelseshistorien som udspiller sig her i den stille uge, vil fortælle os noget andet. For nok overgav Jesus sig og gav afkald på både magt og kontrol. Og vist mistede han livet ved det. Men Påskemorgen overvandt han død og grav og stod op til liv, sejr og ny begyndelse.

Påskeberetningen vil fortælle os, at nok kan vi miste kontrollen og føle at vi mister værdigheden, og nok kan vi miste livet, men vi mister aldrig muligheden for en ny begyndelse. Kontroltab kan også føre til sejr.

Glædelig påske!”

Publiceret 19 April 2019 11:04

SENESTE TV