Debat Syddjurs:

Er høns og fugle farligere end kamphunde i Syddjurs?

Af Sv. E. Kjær Laursen, Møllemarken 3, Dråby:

"Som racefjerkræavler så er det en underlig fornemmelse at se på den debat der er omkring kamphunde, og de betænkeligheder som politikerne har ved at indføre begrænsninger. Hvis bare der blev taget halvt så meget hensyn til os der holder høns, ænder og fugle, så ville vi være glade.
Men (kamp)hundeejere har åbenbart en fortrinsstilling i Danmark i forhold til andre dyreejere, i hvert fald i forhold til fugle- og fjerkræejere.

Nu har Syddjurs kommune også bestemt sig for at der skal indføres et regulativ for høns og fugle i private haver. København og Frederiksberg kommune har en regel om at stærkt skrigende fugle ikke må holdes og i tvivlstilfælde er det kommunen der suverænt afgør om en fugl er "stærkt skrigende" og derfor skal væk.
Men når det drejer sig om kamphunde, så kræver det åbenbart et helt særligt udvalg nedsat af justitsministeren for at bestemme hvilke hunde der er farlige. Det er tilsyneladende en kopi af dette regulativ Syddjurs kommune har sendt i høring. Syddjurs er efter min opfattelse en landkommune, et par "storbyer" som Ebeltoft og Hornslet med nogle tusinde indbyggere kan vel ikke berettige til en så omfattende regulering, eller det er måske kun i "storbyerne" regulativet skal gælde.

Nu vil Syddjurs kommune have et forbud mod at høns går frit i ens egen have. Selvfølgelig skal man holde sine dyr på egen grund, men hvorfor i alverden kan kommunerne kræve at høns skal holdes i hønsegård? Det kan på ingen måde være til gene for nogen at lade høns gå frit i sin egen have, hvis denne er indhegnet og hønsene derfor ikke kan komme udenfor ens egen have. Hvis jeg så laver en indhegning, så må den ikke være overdækket med et par klare plastplader uden byggeanmeldelse. For mit vedkommende er høns i haven en fritidsinteresse og hobby der burde høre under kulturforvaltningen og ikke under afdelingen for veje, rensningsanlæg og byggetilladelser."

Publiceret 23 December 2009 15:20

SENESTE TV