Lars Klottrup - manden i midten

Lars Klottrup - manden i midten

Debat Syddjurs:

Wistoft på kollisionskurs med menneskerettighederne

Af Lars Klottrup, Mosevej 1, Hedeskov, Rønde:

"Venstres gruppeformand Claus Wistoft bruger argumenter for Vindmølleplanerne i Syddjurs, der direkte strider mod budskabet fra 3 nylige domme ved Menneskerettighedsdomstolen til danske lovgivere, miljømyndigheder og beslutningstagere.
Ifølge dommene er støjgener en krænkelse af menneskerettighedskonventionens artikel 8 om privatlivets fred. Så når Wistoft på Byrådsmødet i Syddjurs den 23. juni om de tre vindmølleplaner argumenterer:
"Vi er klar over, at det får gener for nogen, men det er nødvendighedens pris."  -
så er han på kollisionskurs med menneskerettighederne.
Uanset hvad man mener om menneskerettighedsdomstolens domme er de gældende ret. Også i Danmark, idet de efter implementeringsloven har forrang frem for anden lovgivning.
Det er ikke kun Wistoft, der er uden kendskab til dommene og deres betydning for dansk lovgivning og forvaltning. Det gælder tilsyneladene også for Miljøstyrelsen. Dommene gør, at det ikke længere er muligt at planlægge med støjgener for en større del af naboerne, som Miljøstyrelsen gør i deres oplæg til ny Vindmøllebekendtgørelse.
Ved enhver udarbejdelse af nye love, nye bekendtgørelser og ved politiske beslutninger skal det overvejes, om støjgener kan udgøre en krænkelse af menneskerettighederne. Så når Wistoft siger, at vindmølleplanerne betyder gener for nogen, er han på kollisionskurs med de tre domme fra menneskerettighedsdomstolen.
Argumentet med nødvendighedens pris kan ikke bruges mere om støjgener. Og det passer os borgere på landet fint – vi ønsker jo egentlig blot at leve et privatliv i fred og ro. 
Er det for meget forlangt?
PS: Wistofts argument om ansvar i forhold til klimaet og CO2-udslip er rent vrøvl i vindmøllesammenhæng. Isoleret set sparer en vindmølle ganske vist CO2, men så snart den bliver koblet ind i det danske energisystem er det ikke længere tilfældet – snarere tværtimod! Dansk Fjernvarme har gentagne gange dokumenteret, at når det blæser, så falder prisen på el. Så lukkes der for den dyre produktion af el med naturgas og der fyres op under kullene, der udleder 67% mere CO2 end naturgas.
Du skal have læst op på lektierne, Wistoft!"

Publiceret 26 June 2011 09:48