Debat:

Hvorfor står akutlægebilen på Djursland fortsat i Grenaa?

Åbent brev til Regionsrådet

Af Jørgen Ørgård, formand for Borgerforeningen Mols – Distriktsråd for Mols og Helgenæs:

"Adskillige af regionens mange politikere har åbent tilkendegivet, at en placering midt på Djursland er at foretrække, så der er næppe belæg for at henvise til flere evalueringer, inden placeringen midt på Djursland iværksættes.

Den 10. januar 2011fremlagde Regionsledelsen et besparelsesforslag og sendte det i høring.
Forslaget indeholdt en fuldstædig omvæltning af den præhospitale indsats på hele Djursland.
Nuvel det var kun et oplæg, som ikke var politisk behandlet, men det sendte chokbølger og bange anelser til hele Djursland. Reaktionerne var mange og blandt dem et åbent brev fra Distriktsrådet på Mols og Helgenæs.

For første gang i foreningens historie vedtog generalforsamlingen en stærk og udtryksfuld resolution. Det er på den måde, en forenings øverste myndighed på bedste demokratiske vis udtrykker sin mening. Regionsrådet var i færd med at bortskære, hvad Regionsrådet selv betegnede som rygraden i den præhospitale indsats.

Efter de mange protester indgik S, SF, Det Radikale Venstre og Poul A. Christensen (uden for parti) mandag aften, 31. januar 2011 forlig om besparelser og omstillinger i 2011 og 2012.

Forligsteksten lød således: ”Forslaget om ændringer i den præhospitale indsats udgår. Alle eksisterende ordninger fortsætter”. Det efterfølgende møde i regionsrådet bakkede op!
Herefter var og er forventningen, at alle tidligere løfter fortsat er gældende på det præhospitale område, og med de mange tilkendegivelser - i mails, ved telefonsamtaler og offentlige møder med rigtig mange af regionspolitikerne fra såvel denne som forrige periode - er det helt uforståeligt, at bilen fortsat er stationeret i Grenaa.

I flere faglige redegørelser lægges til grund, at den centrale placering midt på Djursland er at foretrække.
Med placering af akutlægebilen i Grenaa er det reelt kun patienter i Grenaa, som får optimalt udbytte af det præhospitale tilbud.

Ganske vist forsøgte man via faglige argumenter at placere bilen i Grenaa under hensyn
til, at bilens lægefaglige personale kunne være behjælpelig på sygehuset. Men det argument er helt bortfaldet med nedlæggelsen af sygehuset i Grenaa som selvstændigt fungerende sygehus.

Distriktsrådet har endvidere bemærket, at RegionMidt på sin egen hjemmeside fremhæver:
”Akutlægebilen er et præhospitalt tilbud, som er et supplement til ambulancen.
Akutlægebilen bringer lægen ud til patienten, og kan begynde øjeblikkelig behandling på stedet, i stedet for at patienten må vente med at blive behandlet, til ambulancen kommer frem til hospitalet = Akuthospitalet ud til patienten Akutlægebilen er bemandet med en ambulancelæge og en specialuddannet redder (lægeassistent). Bilen har kun udstyr og kan ikke transportere patienter. Lægen tilser, vurderer og behandler evt. patienten på stedet. Hvis lægen skønner, at patienten hurtigt skal på hospitalet, sker dette i en ambulance”.

Med regionens egne ord: Akutlægebilen er så centralt placeret i det præhospitale tilbud, at patienten ikke skal vente med at blive behandlet, til ambulancen kommer frem til hospitalet.
Et blik på kortet viser, at kun ambulancen i Grenaa får optimalt udbytte af beslutningen om at akutlægebilen skal være et supplement til ambulancen. Alle øvrige ambulancer må enten pænt vente på akutlægebilen eller straks køre patienten til behandling på hospital.

På den baggrund må vi fastholde, at en centralt placeret akutlægebil midt på Djursland har den største mulighed for at leve op til sit formål: At være et præhospitalt tilbud, som er et supplement til ambulancen. Der er ingen grund til fortsat at henvise til kommende evalueringer for at udskyde en placering midt på Djursland."

Publiceret 18 November 2011 12:13

SENESTE TV