Debat: Giv Ådalsskolen og andre skoler et pædagogisk frirum

Af
Michael Aakjær (S)

Syddjurs Byråd:

"Det er måske ikke det mest interessante at tale om, men alligevel. Udnyttelsen af kommunens bygningsmasse!

Under valgkampen sidste år var det bl.a. fremme, at der i budgettet var afsat et større millionbeløb, som bl.a. kunne anvendes til nyt skolebyggeri i Hornslet, fordi skolen mangler plads til kommende elever.

Det er der ingen tvivl om. Udenomsarealerne og fælles kantineforhold giver mildt sagt plads til forbedringer. Men en ny skole kommer der ikke bare sådan lige. Det tager tid, et egnet område skal findes, huset skal bygges - og hvad gør vi imens.

Et eksempel, som jeg tror tegner sig for flere skoler i kommunen: 7 kilometer fra Hornslet ligger Ådalsskolen. I 2008 var der 380 elever på skolen, i dag er der 299. Bygningerne er ikke blevet mindre, lokaler står tomme og hvis udviklingen med færre elever forsætter har jeg svært ved at se, at lærerkræfterne kan fastholdes. Det kan betyde værdifulde tab af gode lærerkræfter.

Nudgin, et puf i en anden retning. Kan man forestille sig, at det kan lade sig gøre at motivere, inspirere elever og forældre til flytte til skolen?

EUD10 er tilsyneladende en succes og måske skal vi kigge på de muligheder, der er i lovgivningen for at gøre også 8. og 9. klasse mere beskæftigelsesorienterede. Det har været fremme i Lokalavisen – jeg støtter det gerne. Så mens vi venter, hvorfor så ikke speede lovgivningsprocessen op, lad os få det undersøgt, lad os komme i dialog med de nødvendige interessenter og lad os lave økonomiske incitamentsstrukturer og et pædagogisk frirum til skoler som Ådalsskolen, således de kan udvikle fag, linjer mv. i og til beskæftigelsesorienterede klasser, og derved måske tiltrække elever fra andre skoler, der bygningsmæssigt er under pres?

I min optik vil det både være et bidrag til udviklingen af skolens kultur til kommunen, men i den grad også til de elever, der i dag finder ”traditionel” skolegang kedelig.

Det kræver naturligvis flere ting. Der skal måske udvikles undervisningsmaterialer, uddannes lærere, ansættes håndværkere på skolen, der kan indgå i teamsamarbejdet med lærerne. De organisatoriske udfordringer tror og håber jeg på, at skoleledere vil tage på sig.

I forlængelse heraf forestiller jeg mig, at vi fra politisk side kunne prioritere og sørge for gratis buskørsel til eleverne til skolerne, uanset hvilken skole de går på og hvor de bor. Det vil give mulighederne for, at eleverne trygt kan komme frem og tilbage og fritage forældrene for logistiske og økonomisk vurderinger af og om det mulige.

I min optik må busserne samtidigt meget gerne fungere som kollektive transportforbindelser til ældre borgere i kommunen.

Så mens vi overvejer, måske venter på nye bygninger kan, skal eller vil vi gøre noget for de skoler der allerede nu trænger til en hjælpende hånd?"

Publiceret 24 May 2018 10:53