Peter Vognsen, en del af bestyrelsen i ”Helgenæs Lokale Fødevarer”. Foto: Lars Norman Thomsen

Peter Vognsen, en del af bestyrelsen i ”Helgenæs Lokale Fødevarer”. Foto: Lars Norman Thomsen

Debat: Genrejsning af Helgenæs Mejeri foreløbigt opgivet

Af
Af Ole Færgeman

Sibirien 19

8420 Knebel:

Som del af programmet, Mols i Udvikling, stiftede vi ”Helgenæs Lokale Fødevarer” til fremme af lokal fødevareproduktionen på Helgenæs.

I første omgang ville vi arbejde for at bevare den eneste tilbageværende mælkeproduktion på Helgenæs og for at genopføre Helgenæs Mejeri, som i mange år har ligget hen som ruin.

Evt. ansøgninger til større fonde om midler til at genopføre mejeriet forudsætter en aftale med ejeren. For godt et år siden sagde han, at han ville sælge ejendommen for 250.000 kr. På et møde en måned senere trak han dog sit tilbud tilbage uden at oplyse anden salgspris, men han skrev derefter til os, at ejendommen skulle koster 500.000 kr med klausul om forkøbsret eller 960.000 kr (ejendomsvurderingen) uden klausul.

I september sendte vi ejeren forslag til en købsaftale baseret på en salgspris på 500.000 kr. I sit svar forlangte han imidlertid nu et depositum på 50.000 kr. Vi oplyste, at Syddjurs Kommune ganske vist havde bevilget os 100.000 kr fra sin erhvervspulje til forundersøgelser, men pengene kunne ikke anvendes til køb. Drøftelserne fortsatte telefonisk i løbet af efteråret, men ejeren har ikke ønsket at være bundet af en købsaftale.

Sagen er ikke ny for kommunen, og i januar i år mødtes vi med borgmesteren og embedsmænd. Kommunen kan ikke udnytte §77, stk. 8 i Byfornyelsesloven (nedrivning for ejers regning), men kommunen indbød ejeren til en drøftelse med borgmesteren. Ejeren svarede samme dag, at han ikke så nogen grund til et sådant møde, sålænge HLF ikke ville betale depositum eller købe ejendommen til den offentlige ejendomsvurdering, som nu var steget til 1,2 mio kr.

Under hele forløbet har ejeren udtrykt sin sympati for projektet, men vi konstaterer nu det urealistiske i at indgå en aftale, hvorpå vi kan basere ansøgninger til større fonde. Vi undersøger fortsat andre muligheder for at fremme lokal fødevareproduktion på Helgenæs.

Bestyrelsen for HLF

Ole Færgeman

Jesper Juul

Jytte Elli Lønberg,

Kirsten Pedersen,

Peter Vognsen,

Publiceret 14 June 2018 10:16

SENESTE TV