Debat Syddjurs: Når udsigten fra Rådhuset overstiger det idylliske sommerhusmiljø på Følle Strand

Af
Økonomi- & erhvervscoach Bente Nørgaard

Toftgårdsvej 2

Følle Strand

8410 Rønde:

"Efter en klagesag gennem næsten 3 års ekspeditionstid er Syddjurs Kommunes håndtering af en nedrivnings- og genopbygningssag af et gammelt sommerhus på Følle Strand blevet underkendt hos både Natur- og Miljøklagenævnet den 30.05.16 samt Planklagenævnet den 09.01.18. Sagen er atter havnet på samme skrivebord hos de 2 sagsbehandlere, som har ekspederet sagen, herunder behandlet egne klagesager gennem hele processen. Sagen er p.t. under fornyet behandling hos de samme 2 sagsbehandlere i kommunen til retlig eller fysisk lovliggørelse. Vi er tilbage, hvor vi startede for næsten 3 år siden. Der har været nabohøring i 2016, som kommunen ikke følte sig forpligtet til at efterkomme helt eller delvist. I april måned har der atter været nabohøring, som teoretisk indgår i afgørelsen. På et orienteringsmøde den 1. marts oplyste de 2 sagsbehandlere, at de var indstillet på at bevilge dispensation (retslig lovliggørelse). Vil kommunen have ret eller ret? Som borger føler jeg mig helt til grin efter denne næsten 3 års karruseltur. Demokratiet virker ikke i virkeligheden. Det er magtbrynje.

Det nedrevne sommerhus fra 1950érne er ikke målt op. Ifølge BBR-ejermeddelelse har den tidligere afdøde ejer oplyst ejendommens størrelse til 80 kvm ifølge egen blyantskitse fra 1982, hvor der er åbenbar fejlangivelse på opmåling. Huset kan være ca. 75 eller 64 kvm ifølge de angivne mål. Der lå en faldefærdig lav garage, som ikke længere kunne benyttes. Tæller den med? Nedrivningstilladelsen er mangelfuld - ej udfyldt med oplysninger om den nedrevne ejendom! Grunden er beliggende i første række mod stranden på i alt 386 kvm. Der er skærpede restriktioner på netop grunde mindre end 400 km ifølge gældende Lokalplan 64 fra 2005. Bebyggelsesprocenten må max. udgøre 15%. Der må dog altid bygges 45 kvm, men ikke mere end 60 kvm – medmindre det eksisterende er lovligt opført.

Syddjurs Kommune har bevilget nybyggeri af sommerhus med integreret udhus 80 + 30 kvm = 110 kvm + et udhus på 5 kvm på, hvor sidstnævnte er trukket tilbage. Bebyggelsesprocent udgør nu 28,5%. Hele byggeriet er bebygget i 4 meters højde - og for at gøre det fuldendt, har ejeren opført et udendørs træhegn mod naboerne på 1,80 m, da ejeren er fornærmet over indsigelser og klager.

Det er en højest usædvanlig sag med besynderlige synspunkter, som lægger til grund i denne sag, som kan læses under ”Åben Indsigt” på kommunens hjemmeside. De 2 sagsbehandlere påstår hårdnakket - set med udsigten fra deres eget skrivebord i Ebeltoft, at jeg som bagbo stadigvæk har havudsigt på trods af, at udsigten er mere end halveret gennem 46 års ejertid i vores familie. ”Man kan forestille sig at få amputeret et ben, hvor man nok glæder sig over det ene raske ben, men altid vil savne det manglende ben”. Jeg savner udsigten af mere strand samt Mols Bjerge, som nu er erstattet af et udhus på 30 kvm. Haven er grå, så det er ikke haveredskaber og græsslåmaskine, som fylder i udhuset. Hvad er det mon, der fylder? Under byggeriet lignede indretningen værelser og bad. Mange udviste forargelse og rystede uforstående på hovedet!

Få naboer har igen gjort indsigelse, andre har opgivet, men alle følger med i sagsbehandlingen. Byggeafdelingen, direktøren, byggeudvalgsformanden, Byrådet og borgmesteren er tavs på trods af, at alle har fået en mail med min indsigelse i april måned. Velkommen til Syddjurs!

Skal det idylliske sommerhusmiljø på Følle Strand stå for skud for urigtige/mangelfulde oplysninger fra ejer og skrivebordsafgørelser fra 2 sagsbehandlers fortolkning af lokalplanens bestemmelser, som 2 myndigheder har underkendt. Lokalplanen er udarbejdet af tidl. Rønde Kommune (hvor reglerne blev fulgt restriktivt) i samarbejde med 4 Grundejerforeninger på Følle Strand. Bestemmelserne er klare; skal læses og ikke fortolkes.

Hvordan får vi genindført demokratiet i Syddjurs til gavn for Følle Strand, så vi kan nyde sol, sommer og strandmiljø uden at genere hinanden? De, der ønsker store huse, kan jo købe de store grunde længere bagved og stadigvæk få masser af udsigt uden nabogener. Når der bygges store huse på små grunde, stjæler det udsigten fra naboer. Det tror jeg, at de fleste borgere kan forstå. Jeg ærgrer mig oprigtigt over, at det idylliske sommerhusmiljø nu fortættes; ødelægges af store huse. Det giver ikke mening."

Publiceret 24 June 2018 16:34