Debat Syddjurs: Sikke da en omgang bravadesnak, Eigil Holm Nielsen

Af
Flemming Kattrup

Strands Havvej 18

Knebel:

"Skal vi nu igen beriges med mere useriøst vås – denne gang fra SF’s Eigil Holm Nielsen.

Lidt svært, når så meget udgydes på én gang, men lad os starte med ”de mange møder” med ”jublende” opbakning?

Eigil Holm kender åbenbart slet ikke til noget som helst og gi’r igen, igen vel blot orientering og mening fra hækkesnakken med naboen, der er indoktrineret for og stærkt engageret i Nationalparken.

Hans skamroste ”offentlige møder en masse” får det til at vende sig i én.

Det første såkaldte offentlige af slagsen stod Rønde Distriktsråd med ’æren’ for, da flere af dets medlemmer gang på gang havde spurgt ind til, hvad i alverden, der foregik ved Kalø, og man derfor besluttede at ”indkalde” Nationalparken og Naturstyrelsen til et møde, hvor de forhåbentligt kunne komme med orientering om, hvad der foregik.

Jovist fik man lidt snak fra deres side, men da én borger stillede Erling Post fra Nationalparken et spørgsmål om, hvorvidt borgerønsker og forslag kunne blive tilgodesete, var svaret arrogant – som vanligt:

”DET LØB ER KØRT”!

Hvad er det for yderligere vås og halv vind om forpagterens manglende samarbejde, hr. Holm?

Luigi var fra start af velvillig indstillet. Især da Naturstyrelsens Peter Brostrøm kunne stille ham i udsigt, at kroen ville være en del af centret.

Så var der pludselig lidt tavshed, indtil Naturstyrelsen – via pressen – meddelte, at kroen nu var blevet til en café-restaurant, og at Luigi ikke engang skulle regne med at få jobbet, men pænt søge på lige fod med eventuelt alle andre.

Det kan man da kalde en svinestreg - også i SF-regi, ikke, hr. Holm?

SF og åbenbart debatindlæggeren aner ikke meget om forløbet incl. svinestreger.

Siden 2009 har hr. Brostrøm for Naturstyrelsen – lusket - nægtet Luigi renovering, så han kunne holde åbent hele året – og først med begrundelse i, at Naturstyrelsen jo aldrig har penge.

Da Luigi 2010 tilbød selv og af egen lomme at betale og dermed forære de over en halv million kroner, fik han ikke engang et svar.

Afsløret er så, at årsagen var en, for forpagteren, hemmeligholdt studehandel med Nationalparken, hvor en dispensation (historisk med en sådan og herfra) indebar kroens fjernelse.

Tankevækkende, at der på samme tidspunkt pludselig var en ’gave’ fra Nationalpark Mols Bjerge til Naturstyrelsen på 100.000 kroner.

Kan SF stadig støtte fuldt op om noget sådant, og hvordan med SF’s politik mht. natur og miljø, hvor et tøndeland stort område – totalt fredet og Natura 2000-område med endda udsigtsfredning fra Rønde - bliver ødelagt/vandaliseret ved den ”nødvendige” og projekterede nye p-plads nord for jordhøjen?

Hvem anmoder her om ”sund fornuft”?"

Publiceret 14 July 2018 11:17

SENESTE TV