Debat: Ro på Grethe - vær ikke så sart

Af
Steen Møller

Strandgårdshøj 21

8400 Ebeltoft:

"Grethe Møgelvang har den opfattelse, at fordi man tidligere har nettobidraget til samfundet, er man i alderdommen ikke en byrde.

syddjurs.lokalavisen.dk/laeserbreve/2018-09-10/-Debat-Skam-dig-Britt-Bager.-Hvor-egoistisk-kan-man-v%C3%A6re-3090244.html

Men hvad man tidligere har ydet, er jo blot historie, og i takt med alderdommens fremadskriden bliver alle mennesker en stadig voksende byrde, indtil man stiller træskoene. I den anden ende af livsforløbet er alle børn også en byrde, indtil omkring 18-25 års alderen. Børnene er imidlertid en investering - i modsætning til "ældrebyrden, som successive afskrives.

Man starter livsforløbet med at være en byrde og slutter livet med at være en byrde - spørg blot børnenes forældre og de ældres børn hhv. først og sidst i livsforløbet.

Et er imidlertid det enkelte menneskes værdi for samfundet, noget helt andet er den menneskelige værdi for familie og venner.

Man skal heller ikke se bort fra det "forsikringsmæssige" aspekt eller noget for noget.Ved at tage sig godt af de nuværende ældre, forventer kommende ældre generationer også at få samme generøse behandling i alderdommen. Men selvfølgelig bryder vi ældre os ikke om at blive omtalt som "ældrebyrden", når man selv tidligere har nettobidraget. Men det er jo også blot ord, så lad os i stedet kalde de ældre for "det grå guld".

Jeg kommer for øvrigt til at tænke på den tidligere skik hos indianerne, hvor man forlod stammen og alene gik sin skæbne i møde i ødemarken, når man ikke længere bidrog og ikke mere havde værdi for stammen - altså når byrden for fællesskabet var for stor. Sådan har det også tidligere været her i landet, men heldigvis er det ikke nødvendigt i dagens Danmark."

Grethe bør nyde livet i alderdommen, se virkeligheden i øjnene og ikke være så sart.

Publiceret 12 September 2018 08:00