Jesper Yde Knudsen (stående). Foto: Lars Norman Thomsen

Jesper Yde Knudsen (stående). Foto: Lars Norman Thomsen

Debat Syddjurs: Ret skytset mod de ansvarlige politikere - ikke de andre skoler

Af
Jesper Yde Knudsen

Enhedslisten

medlem af FI-udvalget:

Svar til formanden for skolebestyrelsen på Hornslet Skole

"Jeg er absolut ikke af den opfattelse, at Hornslet Skole i dag er tildelt for mange penge. Jeg er udmærket klar over, at Hornslet Skole har høje klassekvotienter og har nogle specielle bygningsmæssige udfordringer foruden alle de andre udfordringer med f.eks. folkeskolereform og øgede krav til inklusion. Derfor vil jeg også i budgetprocessen arbejde for at hæve det 3. “knæk” for at kompensere de store skoler for det de tabte ved justeringen af det første “knæk”. Om det vil lykkes afhænger af forhandlinger og prioriteringer mellem de mange områder. I FI-udvalget var vi bundet af, at vi ikke måtte tilføre ekstra penge, kun flytte om.

Når jeg gik med til den foreløbige justering, er det fordi de små skoler, efter min vurdering, er i en kritisk situation, der truer deres overlevelse og truer væsentlige hensyn til at holde liv i lokalområderne i Syddjurs. De 1,8 mio. kr. som bliver omfordelt fra bl.a. Hornslet skole til de små skoler ved justeringen af “knæk” 1 skal også ses i forhold til de godt 5 mio. kr. som blev omfordelt fra de små skoler til Hornslet Skole ved den nuværende tildelingsmodel.

Ved denne justering bliver der også rettet op på nogle indlysende urimeligheder ved den gamle ordning. Skolerne skal fremover ikke betale for:

    Elever, der anbringes af Syddjurs Kommune eller en anden kommune end Syddjurs Kommune.

    Elever, der har gået i specialskole i en anden kommune og fortsætter i specialskole ved tilflytning til Syddjurs Kommune.

    Elever, der har gået minimum to år i privatskole og derfra ønskes visiteret til specialskole.

Hermed mildner man den betaling, som skoler skal af med for at visitere elever til specialskole. Det er en betaling, som Enhedslisten er stærkt imod og gerne vil have helt afskaffet. Ved at gå med forhindrede vi at denne betaling blev sat op fra 140.000 kroner til 250.000 kroner pr. barn. Vi går ind for, at visitering af børn til en specialskole kun tager hensyn til barnets behov.

Jeg er fuldstændig enig i at skolerne er bedst tjent med en god stabil økonomi, der ikke svinger op og ned fra år til år, det er også det jeg vil arbejde for. Men så længe vi har en tildelingsmodel der ikke fordeler ressourcer efter behov (her er det antal klasser der betyder mest), men efter en matematisk model der bygger på elevantallet vil vi desværre, også efter denne justering, opleve svingninger i økonomien i forhold til de reelle behov.

Jeg mener, at det er dybt urimeligt at vurdere om skolerne er pressede økonomisk ved at kigge på deres regnskab. Alle skolerne forventes at kunne overholde deres budget, det der er interessant er, hvad de har måttet gøre (eller hvad de har måttet opgive at gøre) for at få budgettet til at hænge sammen. Desuden har politikerne med tildelingsmodellen pålagt skolerne en risiko for i løbet af skoleåret at skulle afgive penge, hvis et barn fra distriktet bliver visiteret til specialskole. Det betyder at enhver ansvarlig skoleleder er nødt til at have en buffer som man kan tage af, hvis flere børn skulle blive visiteret til specialskole. Efter min vurdering er alle skoler i Syddjurs, i større eller mindre grad, presset på økonomien.

Det har hele tiden været meningen, at tildelingsmodellen skulle evalueres og eventuelt justeres i 2018. Vi har været i løbende dialog med skolebestyrelserne om, hvordan den skulle evalueres og også haft dialogmøde efter, at evalueringsrapporten blev offentliggjort. Jeg kan ikke genkende billedet af, at denne justering (som jo ikke er endeligt vedtaget endnu) kom “som en tyv om natten”.

Jeg vil inderligt opfordre til at rette skytset mod os politikere og lade være med at begynde en kamp skolerne imellem. Det er min opfattelse, at alle skoleledere, lærere og pædagoger på alle vores skoler i samarbejde med forældre og elver gør et fantastisk arbejde med at øge elevernes læring og trivsel. Jeg har fuld forståelse for, at man mange steder synes, at det kan være svært at opfylde de mange krav under de arbejdsforhold, man bliver givet, men det er altså ikke de andre skolers skyld.

Det er Folketinget, der har vedtaget en underfinansieret folkeskolereform samtidig med, at man hvert år skærer en halv milliard af kommunernes budget. Det er Folketinget, der har valgt at føre smædekampagne mod lærerne, lockoute dem og bestemt lærernes arbejdstid ved en lov. Det er politikerne i Syddjurs Byråd, der vedtog en stærkt forøget inklusion og en ny tildelingsmodel, samtidig med, at der blev skåret på skoleområdet. Det er også politikerne i Syddjurs Byråd, der skal vedtage denne justering, så skyd på os. Kom med argumenter og forslag, indkald os til møder og mød op til borgermødet i Kolind+ 20. september."

Publiceret 12 September 2018 19:30