Winnie Nielsen, formand for fællesbestyrelsen på Molsskolen.

Winnie Nielsen, formand for fællesbestyrelsen på Molsskolen.

Kronik: Nu må jeg bede om mine himmelblå ...

Af
Winnie Nielsen

formand for Fællesbestyrelsen på Mols:

"Fællesbestyrelsen på Molsskolen stiller sig uforstående overfor den bredside bestyrelsesformanden på Hornslet Skole, Tine Bødker Grynnerup sender afsted mod et tilsyneladende dysfunktionelt skolevæsen i Syddjurs Kommune.

I kronikken 10. september i Adresseavisen skriver Tine Grynnerup, at skolevæsenet er på ”velkendt slingrekurs”, at Skoleforum blev kuppet af de mindre skoler, og at alle skoler i øvrigt har en god økonomi."

Fra Molsskolens perspektiv ser det naturligvis ganske anderledes ud.

Som en tyv i natten, eller sovet i timen...

At F&I - Familie og Institutionsudvalget, i ly af natten, skulle ændre tildelingsmodellen for skolerne, er noget sludder. Tildelingsmodellen blev vedtaget den 30. marts 2016. Allerede dengang, lå det fast at tildelingsmodellen skulle revideres nu. Modellen er vedtaget frem til 2019, og skulle herefter justeres.

At Skoleforum 19. juni blev ”kuppet” af de små skoler, er nok at tillægge de små skoler for stor betydning i det forum. Ordet var frit og alle, der deltog på mødet 19. juni, kunne tage ordet og give sit besyv med i forhold til den fremsendte dagsorden, nemlig “Evaluering af Tildelingsmodellen”, herunder selvfølgelig også komme med forslag til forbedringer.

I kommissoriet for skoleforum står, at ”...skoleforum hvert år i juli skal evaluere tildelingsmodellen”. Derfor var det vel kun forventeligt og legitimt, at flere skoler mødte frem til Skoleforum d 19. juni med forventning om netop denne dagsorden og dermed kunne fremføre sine synspunkter. Hvorfor Hornslet Skole valgte ikke at sige noget, må stå for egen regning.

Summa summarum – der var ingen tyve i natten, eller politikere på slingrekurs, som Tine Grynnerup påstår.

Hornslet Skole fik 8 millioner, og de små skoler afgav penge

Dette var overskriften efter at tildelingsmodellen i 2016 blev indført med gennemslag for de tre skoleår, 2016/2017, 2017/2018 og 2018/2019. Det er altså korrekt, når Tine Grynnerup skriver, at tildelingsmodellen kun har virket i et regnskabsår. Men modellen har altså haft gennemslag i 3 skoleår. De mindre skoler ved derfor alt for godt, hvordan den virker. At det går godt med økonomien på de mindre skoler, er ikke det, skolelederne har givet udtryk for i VIVE rapporten. Her angiver 2/3 af skolerne, at ”...der er problemer med tildelingsmodellen”. I tiden før den nye tildelingsmodel kørte Hornslet Skole på samme måde heller ikke med underskud, men det var vel ikke udtryk for at det gik godt eller...?

I indeværende regnskabsår forventer Molsskolen at ende med et minus på 570.000 kroner. Det vel at mærke efter, at Molsskolen nu har en klassekvotient på 26 børn pr. hold, og en holddeling, hvor børn fra 0.-3. klasse undervises sammen på hold med 29 elever pr. hold.

Molsskolen er uden pedel, og betaler et større samlet beløb end Hornslet Skole, for elever der er visiteret til Pindstrup Skole (med et elevtal på 300 mod Hornslets Skoles 797 elever). Med al respekt, så er det en større udfordring end Hornslets Skolens problem med en klassekvotient på 24, som var den virkelighed Hornslet Skole oplevede inden den nye tildelingsmodel. Bare så proportionerne i udfordringerne er tydelige. Når Molsskolen ikke har oprettet såkaldt Netsklasse (for børn med autisme spektrum forstyrrelser) eller har læringskonsulent ansat, er det ikke fordi, at vi ikke har fået den fremragende ide selv. Det er simpelthen fordi vi ikke har økonomien til det.

Hvad så nu?

Bestyrelsen på Molsskolen synes, at de fremlagte forslag, som beskrevet i referatet fra Familie og Institutionsudvalget, reelt er beskedne. Der foreslås ikke engang, at kommunen skal gå tilbage til en klassetildeling, eller en kombineret klasse/elevmodel. Kun at der skal ske en mindre omfordeling. I betragtning af, at den nuværende model giver Hornslet Skole godt 8 millioner mere årligt, er den foreslåede nye model, hvor Hornslet Skole går godt 2,5 millioner ned (hvis skolerne ikke længere skal betale lederlønnen) i den overkommelige ende af skalaen efter vores mening, sammenlignet med det, den omfordeling, der skete i 2016.

Ud over at lederlønnes tages ud af tildelingsmodellen (fordi skoleledernes løn vægter forskelligt på små og store budgetter), så synes vi, at det forslag, der kom frem på Skoleforum, om at undersøge hvordan socioøkonomiske faktorer i de forskellige områder er, skal undersøges nærmere.

Det er både demokratisk og rigtigt, at alle børn i Syddjurs Kommune tilbydes den allerbedste skolegang, så de kan møde verden og ungdomsuddannelserne så godt, som de nu hver især kan. Det må ikke komme an på boligmæssig placering, om man kan leve op til princippet i Syddjurs Kommunes nye sektorplan om at børn og unge skal have mulighed for at blive så dygtig, som de kan.

Molsskolen har arbejdet konstruktivt med tildelingsmodellen siden den blev indført i 2016. Skolen er i høj grad lykkes med holddeling, og forskellige andre tiltag, der pædagogisk og økonomisk har løst de udfordringer, som skolen står med. Skolens elever klarer sig godt, og det samtidig med at lærere, ledelse, forældre og elever på skolen har været med til at etablere projekt Mols i Udvikling. Fællesbestyrelsen på Mols anerkender, at demografien selvsagt skal betyde en tildelingsmæssig forskel på store og små skoler.

Når politikerne har justeret tildelingsmodellen denne gang, vil Fællesbestyrelsen, ledelse og personale på Molsskolen fortsætte med at arbejde konstruktivt om opgaven."

Publiceret 18 September 2018 18:15