Carsten Nørgaard:

Carsten Nørgaard: "Forestil dig cafe-servering i gården og udstillinger, forretninger med lokale produkter og undervisningsrum. En flot gangbro til Jagtslottet vil være med til af fuldende en unik oplevelse for gæsterne i et autentisk miljø". Foto: Carsten Nørgaard

Debat Syddjurs: So ein Ding muss ich auch haben!

Af
Carsten Nørgaard

Søskrænten 26

8400 Ebeltoft:

Alle mand til pumperne

Kommunen havde indkaldt sine borgere til møde. Her skulle vi alle diskutere en ny lokalplan for Kalø Slotsruin området. Den første af to timer var delt mellem den kommunale administration, borgmesteren og Nationalparken så de kunne fremlægge deres præsentationer.

Administrationen

Administrationen fortalte om deres arbejde med lokalplanen og deres vurderinger.

Man fortæller blandt andet, at den nuværende lokalplan tillader et center på 300 m2 mens en ny lokalplan tillader et center på 750 m2. Man undlader her behændigt at fortælle, at der jo også her skal være en restaurant, toiletter og kiosk, så selve ”besøgsdelen” er langt mindre og nærmer sig det lokalplan 41 tilbyder.

Vi får også at vide, at miljøvurderingen ved at bygge centeret forbedres, fordi der så bliver kloakeret!

Det må da være en spøg. Der er da ingen der forhindrer kommunen i at kloakere NU eller den dag man bygger i h.t. lokalplan 41. Man må sige, at man leder efter argumenter.

Borgmesteren

Så kom vor borgmester Ole Bollesen på gulvet. Han nævnte, at det er udtryk for demokrati når der kommer så mange og at kommunens rolle er afgrænset. Vi skaber rammerne, men det er Nationalparken der ejer projektet. I øvrigt har der været mange misforståelser i debatten … derfor var er det godt med en oplysningskampagne (fra Nationalparken).

At det er ”udtryk for demokrati” er måske en overdrivelse, idet netop kommunen jo ikke havde inviteret modstanderne til at komme med deres præsentation.

Mon de ”misforståelser” borgmesteren hentyder til, er de udmeldinger nationalparken er kommet med? Besøgstal der ikke er professionel dokumenteret, et driftsbudget man ikke vil eller kan lave.

Efter 2½ minut var borgmesterens indlæg slut.

Nationalparken

Så kom aftens underholdning. Igen blev Nationalparken ved Mika Leth Pedersen trukket frem for at fortælle sit partindlæg, med indbyggede superlativer over naturen og dennes fantastiske udvikling gennem istiden. Elementer, som ikke direkte er relevante ved et lokalplanmøde. Med denne anprisning af naturen klinger det voldsom hult at sige, at det er derfor man skal have et center på det fredede område. Mika talte og fordrejede med en velkendt energi:

”Kulturministeren har sagt til bestyrelsen, at vi har noget natur og kulturhistorie og det skal I passe på …”

Helt enig. Det er jo netop DERFOR et center ikke skal ligge på det fredede område, hvor det vil være voldsom synligt fra både land og vand.

Videre ”(Kulturministeren siger) .. I skal sørge for, at folk kan komme og lære om området (nationalparken) ..”

Ja, derfor bør et center ligge enten på Kalø Gods, hvor der bliver fantastiske muligheder uden at forstyrre vort landskab og kulturarv eller i Ebeltoft, hvor turisterne er.

Videre ”.. stedet er unikt og helt fra guldaldertiden har man skrevet om stedet … bestyrelsen føler de har en national og international opgave i at præsentere dette område … derfor sigter vor bestyrelse efter stjerne”

Tænk sig, hvis disse besøgende kommer op til Jagtslottet. Her vil man virkelig få en fornemmelse af nationalparkens storslåethed. Der oppe vil man virkelig blive bjergtaget, som Mika så poetisk omtalte en køretur ned ad vejen til ruinen fra Rønde. Her er udsigten minimal pga. træer og buske og fjernede man dem og byggede det famøse center, vil centeret og Strandhuset tage udsigten til ruinen. Kroen vil ikke. Prøv selv at køre turen her i vinter, hvor buske og træer er nøgne.

”.. det ligger jo som gateway ind til Mols Bjerge ..”

At man ved at blive ved med at nævne den samme usandhed gang efter gang, så bliver den altså ikke sand. Både vor borgmester og især Mika taler om turister. De kommer via hovedvej 15 til lufthavnskrydset og fortsætter til Ebeltoft, hvorfra de fordeler sig i området. Så, en gateway er krydset, hvor hovedvej 15 og 21 mødes. Sæt det store skilt op der, som guider besøgende til Kalø Gods ikke langt derfra.

”.. der er et behov for at formidle landets næst-vigtigste borgruin ..”

Ja, og bestyrelsen har jo sagt i 2017, at man kan lave den formidling man ønsker i et center der kan opføres indenfor den eksisterende lokalplan 41, hvis man ikke får lov at bygge stort.

”.. nærheden til mange andre, der arbejder med natur og miljø .. et faglig stærkt miljø i området (sætningen bliver ikke gjort færdig, men ordene ”er vigtigt” vil være det rette)

Der vil jo overhovedet ikke være forskel på om centeret ligger ved ruinen eller på godset. Igen et dårligt argument.

.. Når man kommer ind i velkomstcenteret skal være en appetitvækker til en tur i nationalparken .. de funktioner .. at man kan blive serviceret over hele året .. jeg skal ikke kunne sige, om restauranten er åben i vinterhalvåret ..”

Jamen, men det er ellers dette mange politikere m.fl. har brugt som argument for centeret. Godt det kom på bordet!

”... jeg vil kort her til slut vise vinderprojektet .. man vil proppe en hel etage ind i skrænten ..”

Ja, det er set fra parkeringspladsen, men hverken fra øst eller vest og slet ikke fra syd, hvor man vil få en stor glasfacade i 1½ etages højde.

Nu var Nationalparkens godt 22 minutternes lange indlæg slut.

Debattid

Det var tydeligt for enhver, at alle mand var ved pumperne ved dette møde. Nationalparken var velrepræsenteret med egne personer og støtter placeret helt tilfældigt rundt om i salen, hvilket tydeligt kom frem under debatten, på næsten komisk vis.

I spørgetiden blev der stillet spørgsmål til, hvordan Ole Bollesen stiller sig til at han fik et NEJ ved et af promoveringsmøderne i sommer, på spørgsmålet om kroen ikke kunne bevares samtidig med et center kan bygges og så det viser sig iflg. bestyrelsesmøde i 2017, at det godt lade sig gøre. Bollesen svarede ikke på spørgsmålet, men fortalte at han havde fået at vide, at så det blev det et lille besøgscenter og at han har set Hammershus og det er da vist større.

En borger nævner, at et center er gammeldags og man i dag og i fremtiden vil bruge moderne on-line formidlingsmuligheder. Hertil bliver nationalparken hidkaldt for at svare og Mika postulerer, at når man tager på ferie, vil man fremover lade mobiltelefonen blive hjemme! Ingen tvivl om, at vi i fremtiden vil blive mere kritiske i brugen af en mobil-enhed, men INGEN vil stå tilbage som i 1980 uden kommunikationsmulighed, uden hurtig hjælp og vejledning. Det er en misfortolkning. Fremtiden er især AR - Augmented Reality, som jeg har skrevet om tidligere: Klik her

En nævner, at det vi har i dag er dårlig service og restauranten er lukket i dele af året og derfor er det nye tiltag visionært. Nu er det jo sådan, at kroen gerne vil holde åben, men har fået nej. Desuden hørte vi lidt tidligere at man ikke vil love, at en ny ”restaurant” vil holde åben hele året. Så same-same.

I øvrigt med lokalplan 41 og en kro, der er åben hele året vil problemet være løst. Så har det i øvrigt ikke noget med nostalgi at gøre. Lige som vi skal bevare det ældgamle (læs ruinen), så skal vi også være åben for at bevare et kultursted som kroen repræsentere.

En borger taler om pengeforbruget og manglende indsigt i, hvad de bliver brugt til, hvilket ordstyren betragter som en kommentar. Mika ville dog gerne lige fortælle, at man synes det var vigtigt at støtte balletten på et lokalt gods. Årsagen er, at i denne forbindelse er har der været rundvisninger på godset. Hvor tynd kan ens argumentation blive?

En anden taler om, hvor smuk turen over til Hestehaveskoven ude fra vejen er. En eventyrlig udsigt. Man kunne jo bruge Strandhuset som velkomstcenter og fastholde kroen siger borgeren.

Så bliver det Rønde Distriktsråd der fremsætter en støtteerklæring til projektet. Et projekt, de oprindelig var imod fordi de så en bedre løsning i Kalø Gods. Hvad får dem til at skifte hest? Er det en placering et helt andet sted, der bekymrer dem?

En borger, der tidligere var medlem af byrådet og medlem af menighedsrådet stiller spørgsmålet, hvorfor man under den samme landskabsfredning ikke måtte lave en parkeringsplads til kirken ud mod Molsvej, når Nationalparken tilsyneladende kan få en tilladelse til at placere en i samme område.

Samme myndighed – Syddjurs Kommune, som fortalte menighedsrådet, at de ikke måtte bygge, vil nu betale for en parkeringsplads til Nationalparken i samme fredede område. Kommunes administration svar: ”vi har foretaget en vurdering ...”

Igen bliver et manglende driftsbudget taget op og borgeren spørger om hvad der sker, hvis det ikke kan løbe rund – vil kommunen lave en underskudsgaranti i 10 år, som er set andre steder? Her forventer vi at vor borgmester svarer, men han vil ikke udtale sig og Mika fra Nationalparken kommer på gulvet og tydeligvis søger efter et svar og spørger en af sine ansatte. Imens hun tænker sig om, fortæller Mika videre om at der er ingen tvivl om der er rigtig god økonomi på disse besøgssteder (som Mika sammenligner med – og som han tidligere har sagt, vi slet ikke kan sammenligne os med). ”Det forholder sig omvendt, det bliver en guldgrube for den forpagter ..” var Mikas ord.

Hvis det er en sådan guldgrube, så må det være en let sag, at fortælle, hvor meget guld der er!

Så blev Ole Bollesen spurgt om, hvem der havde bedt om en ny lokalplan, for der ligger ikke dokumentation for, at det er Nationalparkens bestyrelse der har bedt om det. Til dette svarer borgmesteren, at der blev lavet et center ved Karlsladen og der kommer ingen. Jamen kære Ole, det er da klart, ingen har brugt krudt på at fortæller om det og så er det jo i en flot og smuk bygning men elendige rammer. Spørgsmålet blev ikke besvaret.

På et tidspunkt kommer et interessant indlæg fra en navngiven borger fra Norddjurs kommune, som han selv siger. Han lovpriser projektet og fortæller, at det jo integreres meget smukt i landskabet og at det samme firma har tegnet Hammershus centeret, som er godt integreret i landskabet. Et center som lige har fået en Award. Manden glemmer at fortælle, at han er ansat i arkitektfirmaet, der vandt konkurrencen. Bestillingsarbejde?

Igen bringer en borger økonomien for kommunen op. Der tales om 10 millioner kroner. Bollesen svarer, at ”vi har ikke vedtaget dette projekt, det er jo i høring” og han undrer sig over, at de 5 millioner kan blive til 10. ”Man anlægger et skøn. Det kan godt være det bliver mere (end de 5), men vi ved det ikke”, er svaret.

Mon ikke kommunen kan kontakte et par af de virksomheder, der laver den slags ting så de kan byde ind med en bedre vurdering. At sige, det er et skøn og man ikke ved om det bliver dyrere er jo næsten det samme som at sige at det ene beløb kan være lige så godt som det andet.

Borgmesteren mener, at vi nu skal fokusere på, at det er en høring og ikke andet. Jamen Ole, det er jo netop en vigtig del af høringen at vide, hvorvidt vore skattekroner forsvinder til en parkeringsplads i stedet for til en børnehave eller skole. Som borger må vi jo også prioritere.

Flere borger taler om Karlsladen og Mika går igen ud og fortæller, at bygningen ikke kan forsynes med en indvendig skal så den kan opvarmes idet den er totalfredet. Mika ender dog med at sige, at det jo ikke er Nationalparken der har undersøgt det, men noget Naturstyrelsen har arbejdet med. Repræsentanten fra Naturstyrelsen, som i øvrigt er forhenværende medlem af Nationalparkens bestyrelse, siger ”at nu må vi følge de demokratiske principper og holde os til lokalplansforslag; hvis der måtte vises sig på et tidspunkt, at det ikke kan lade sig gøre, så er ballet åben og så må man jo se om man vil noget andet og det forholder vi os til i Naturstyrelsen, hvis vi til den tid får en henvendelse”.

Et svar, der fortæller at man i Nationalparken ikke vil drøfte denne løsning, selvom den vil være oplagt. Kalø Gods havde jo været oppe, men nogle må have forelsket sig i at bygge en Hammershus-kopi på stranden i stedet for at bruge de flotte bygninger på godset.

Der blev stillet spørgsmålstegn til miljø-screeningen, idet bygningen vil være meget synlig fra bl.a. vand-siden og svaret var igen ”vi har lavet en vurdering”!

Et bestyrelsesmedlem udtalte, at hvis man ikke vil have det her i Rønde, så kunne vi måske finde et andet sted til det. Mon ikke det var en slet skjult hentydning om, at det vil blive i Ebeltoft. Det er jo igen en forkert indgangsvinkel. At et center ikke skal ligge på fredet jord betyder jo ikke, at det skal udenfor Røndeområdet. Her er netop Kalø Gods det oplagte sted. Karlsladen eller ej.

Vi er træt af centre, vi er trætte af institutioner sagde en borger fra Aarhus. At være visionær er også at gå imod trenden og at det der ikke virker i dag (åbningstider, toiletter ...), er jo en let sag at fikse. Hun slutter af med at sige ”Kære Rønde, I HAR en gave, pas nu på den!”

En anden person fra Aarhus taler om, at folk tror hun er vanvittig, når hun fortæller, at man planlægger at bygge dernede. Hvad angår tirsdagstræffene, hvor skal de holdes spørger hun og svaret fra administrationen var at det skal foregå på parkeringspladsen og Mika skynder sig at supplere med, at de får jo bedre forhold. Jeg ser for mig det amerikanske fænomen ”tailgating”, som ikke er særlig dansk og ordet ”hygge” kan bestemt ikke bruges: klik her

Mika forklarede i øvrigt, at Nationalparken ikke havde søgt midler hos fonde endnu og man vil jo ikke søge, hvis borgerne, ikke vil have det. Det er IKKE korrekt. Nationalparken søgte i 2015 og fik afslag jvf. bestyrelsesmødereferat af den 26. oktober 2015.

Når kommunen og Nationalparken konstant sammenligner Hammershus og Kalø Slotsruin projektet og siger, at der er mange lighedspunkter, ja, så er det rigtigt for det er samme arkitektfirma, som har tegnet begge dele og de har det samme visuelle udtryk. Her slipper sammenhænget op, for Hammershus bygningen og den tilhørende parkeringsplads ligger IKKE på et fredet areal.

Det interessante er, at man sammenligner kun der hvor det passer ind i argumentationen og glemmer, at fortælle, at Hammershus-centeret er lukket i vinterhalvåret og at man har indtægt fra parkeringsafgift mange flere årlige gæster.

Lad os sammen

skabe udvikling for kommunen og Mols Bjerge ved at etablere et fantastisk center på Kalø Gods, hvor alle funktioner kan ligge og omkringliggende virksomheder vil være en del af miljøet lige som der kan etableres lejrskoler og skoleundervisning i nogle af de mange snart helt tomme bygninger. Her vil turisterne sige, at man ser og oplever noget helt unikt. Man kan etablere en cafe med ude-servering i gården og man kan bygge et gangbro-system over til Jagtslottet for at vise den fantastiske udsigt over National Park Mols Bjerge.

Ingen parkeringsproblemer og ingen vejføringsproblemer. Ingen fredninger der driller og godset vil stråle som en ægte seværdighed for turister og borgere.

Kom nu folks, visioner er ikke kopier, men det at turde selv og være unikke

God jul."

Publiceret 06 December 2018 21:03