Britt Bager

Britt Bager

Debat: Regeringen giver flere penge til Rønde og Grenaa Gymnasium

Af
Britt Bager

politisk ordfører for Venstre:

"Siden Venstre overtog regeringsmagten, har vi haft fokus på at skabe et Danmark i bedre balance. Med finanslovsaftalen tager vi endnu et skridt i den rigtige retning. Der afsættes 10 millioner kroner til gymnasier i tyndt befolkede områder, og det betyder, at både Rønde og Grenaa Gymnasium bliver bevilget en halv million kroner ekstra årligt.

I alt får 20 udkantsgymnasier 10 millioner kroner om året. Samtidig har vi afsat 15,9 millioner kroner i 2019 og 14,4 millioner kroner årligt fra 2020-2022 til flere praktikvejledere på SOSU-skolerne. Det skal sikre, at tilgangen og gennemførelsen øges på SOSU-uddannelserne. Det er helt afgørende for at sikre, at vi også i fremtiden har nok dygtige SOSU’er. Det glæder mig, at aftalen er blevet taget godt imod. Bl.a. var formanden for Danske Gymnasier, Birgitte Vedersø, hurtigt ude på Twitter og rose initiativet. Det glæder mig.

(Læs i de kommende lokalaviser, hvad rektor Sven Gaardbo, Rønde Gymnasium, og rektor Helene Bendorff Kristensen, Grenaa Gymnasium, siger til finanslovsflertallet økonomiske generøsitet...red.)

For Venstre er det helt grundlæggende, at vi styrker alle dele af Danmark. Det er derfor, vi har udflyttet statslige arbejdspladser, som er med til at beskæftige ledige akademikere uden for København. Vi har styrket infrastrukturen. Vi har afsat midler til lokale sundhedsinitiativer til opgradering af forholdene. Vi har lanceret en plan for en mere intensiv politiindsats i lokalsamfundene. Og med fredagens finanslov kunne vi så præsentere, at vi nu gør en indsats for gymnasierne i udkantsområderne.

For Venstre er det afgørende, at vi udligner de sociale forskelle mellem byer og landområder. Det er altafgørende, at børn, der er født i et tyndt befolket landområde, bliver tilbudt uddannelsesmuligheder, der favner lige så bredt, som de gør for børn født i de større byer. Det frie valg kan være med til at skabe større social mobilitet, fordi det giver unge i landområderne mulighed for at vælge en anden karriereretning, end de kunne førhen. En ting er helt sikker: Venstre vil blive ved med at kæmpe for lige muligheder i hele Danmark."

Publiceret 08 December 2018 19:49