Arkivfoto

Arkivfoto

Debat Syddjurs: Gør din ’indsigelse’ til et ja til Velkomstcentret

Af
Geert Hallberg

Baunevænget 41

8410 Rønde:

"Når Syddjurs Kommune fremlægger et lokalplanforslag til høring, gives der samtidig mulighed for at komme med indsigelser. Vi opfatter naturligt nok ordet ’indsigelse’ som en modstand mod det, der er fremlagt i et lokalplanforslag. Og sådan er det vel også tænkt fra lovgivers side. Men en ’indsigelse’ kan også være et ja til det, der er fremlagt.

Når der på borgermødet den 29. november i Rønde Idrætscenter og efterfølgende er opfordret til at komme med indsigelser, ligger det i luften, at det kun er de, der er imod det fremlagte forslag til lokalplan for Velkomstcentret, der skal fremsende indsigelser. Jeg vil derfor kraftigt opfordre enhver, der ønsker for-slaget om et Velkomstcenter vedtaget, til at fremsende en ’indsigelse’ til Syddjurs Kommune med tilkende-givelse af, at Lokalplan nr. 420 skal vedtages med mulighed for at etablere et Velkomstcenter på området. Herved får Syddjurs Kommune mulighed for at konstatere, at der er nogle, der gør indsigelse mod forslaget, men at der også er borgere, der ønsker planerne om Velkomstcentret gennemført.

Det er ikke ualmindeligt, at der blandt indsigelser er gode ideer, som forfatterne til lokalplanforslaget ikke har tænkt på. Men hvordan medtages alle de manglende ’indsigelser’, der går på, at man er vældig meget tilfreds med det fremlagte forslag? Der er ikke nogen anden runde, så der kan fremsendes indsigelser mod de første indsigelser. Det vil formentlig heller ikke være en hensigtsmæssig proces, så derfor er det godt med borgermøder, som det netop afholdte. Her blev der fremført velbegrundede synspunkter fra både de, der ønskede et Velkomstcenter, og de, der ønskede at bevare den nuværende situation på stedet.

Syddjurs Kommune skriver på sin hjemmeside, at borgere og foreninger m.fl. kan komme med bemærknin-ger, ændringsforslag og indsigelser til det fremlagte planforslag, så derfor fremsender jeg inden den 8. ja-nuar 2019 en ’indsigelse’ (bemærkning) til Syddjurs Kommune med opfordring til, at lokalplan 420 vedta-ges, så det foreslåede Velkomstcenter kan etableres. Jeg vil opfordre andre til at gøre det samme, så der ikke er manglende ’indsigelser’. "

Publiceret 14 December 2018 17:18