Torsten Serritzlew-Petersen (i grøn trøje) på forreste række til borgermødet 29. november 2018. Foto: Lars Norman Thomsen

Torsten Serritzlew-Petersen (i grøn trøje) på forreste række til borgermødet 29. november 2018. Foto: Lars Norman Thomsen

Debat Syddjurs: J'Accuse... jeg anklager

Af
Torsten Serritzlew-Petersen

Baunevænget 4

Rønde:

"En række instanser ønsker at nedlægge Kalø Slotskro og P-pladsen foran og erstatte den med et velkomscenter og en ny P-plads.

Det er korrekt, at Kalø Slotskro med tilhørende iskiosk, pølsebod og overdækket terrasse udgør et uensartet, uharmonisk byggeri, men det kan blive harmonisk, såfremt man fjerner iskiosk, pølsebod og terrassen og erstatter disse med en mindre bjælkehytte i stil med Kalø Slotskro og bygget i sammenhæng med kroen.

Hermed vil man få et flot kik til Kalø Slotsruin fra landevejen bortset fra det kik som det påtænkte velkomstcenter vil blokere for. Det evt. velkomscenter vil også blokere for kikket til Strandhuset fra landevejen.

Det er mig uforståeligt, at Fredningsnævnet, hvis opgave det er at beskytte naturen, kan foreslå en P-plads nord for Strandhuset i fredet område. Med det evt. velkomscenter og P-plads vil man ødelægge den landskabelige perle, man har med det ubrudte bælte fra Kalø Slotsruin til Rønde by. Fredningsnævnet burde møde alle ansøgninger med en negativ indstilling, da de fleste ansøgninger går ud på at ødelægge naturen. Kun ganske få ansøgninger har til formåll at beskytte naturen bedre eller beskytte mere natur.

På borgermødet 29.11.18 om planlægning for evt. velkomscenter blev der sammenlignet med et lignende projekt ved Hammershus. En af arkitekterne (Han er nu ikke ikke arkitekt, men ansat i firmaet, der har tegnet Hammershus og det nye velkomstcenter - det olyste han dog ikke på mødet, red.) bag projektet på Bornholm stod frem og fortalte i rosende vendinger om projektet, som også har fået international anerkendelse. Han glemte blot at fortælle, at velkomscentret og P-pladsen ved Hammershus ikke ligger i et fredet område. For mig en alt afgørende forskel.

Der blev også sagt, som en formildende omstændighed ved et evt. velkomstcenter, at det bliver bygget i sammenhæng med tilstedeværende byggeri nemlig Strandhuset. Men dermed tager man jo netop udsigten til det fritliggende Strandhus, som også er seværdig i al sin enkelthed.

Det undrer mig iøvrigt, at Nationalpark Mols Bjerge kan bruge penge beregnet til den daglige drift til afholdelse af arkitektkonkurrence, til støtte for balletforestillinger i privat regi samt til opsparing til et evt. center.

Man behøver ikke bygge nyt. Vi har 3 smukke bygninger i hver deres stil. Jagtslottet, Strandhuset og Kalø Slotskro. Jagtslottet vil være oplagt at bruge som informationscenter. Her får man desuden en pragtfuld, storslået udsigt over området og kan nyde den smukke bygning. Når Aarhus Universitet forlader godset, vil stuehus og sidelænger blive frigjorte og her kan Nationalparkens medarbejdere få arbejdslokaler.

Strandhuset kan blive et lille velkomscenter - såfremt man i det hele taget ønsker et velkomscenter - så publikum også her kan komme indenfor og nyde huset udvendigt og indvendigt. Kalø Slotskro kan få en mindre bjælkehytte til is og pølser samt evt. nye toiletter, når de nuværende tilbygninger bliver fjernet.

P-pladsen bevares. Der er fin udsigt til ruinen, når man kommer sydfra, og vil man have mere udsigt til ruinen nordfra, ja så kan man stoppe op på pladsen og strække benene. Hvis man bevarer P-pladsen, som tilsyneladende har eksisteret siden 1300-tallet samtidig med bygning af vej, bro og borg, sparer skatteborgene i Syddjurs kommune 5-10 mio kr samt evt. uforudsete udgifter fremover. Borgmesteren vil i hvert fald ikke afvise, at det kan blive mere end de 5 mio kr. der er afsat af skatteborgernes penge til P-pladsen. De kunne måske bruges til noget andet? Altså foruden at man bevarer et stykke fredet natur. Danmark er det land i Europa, som har forholdsvis mindst land fredet.Med en sådan alder på 700 år, har den nuværende P-plads vel også en vis historisk værdi.

Til slut vil jeg gerne opfordre hvert enkelt medlem af de rådgivende og besluttende myndigheder til endnu engang at overveje, om det nu også er nødvendigt med et nyt velkomscenter og P-plads og på netop det foreslåede sted som forslaget til lokalplan nr. 420 giver mulighed for. Altså Nationalpark Mols Bjerges bestyrelse og ansatte, Naturstyrelsen, Kystdirektoratet, Fredningsnævnet og sidst, men ikke mindst Syddjurs Kommune.

At der skal hele 3 dispensationer til (strandbyggelinien, skovbyggelinien og fredningen), siger i sig selv, at der her er tale om en voldsom indgriben i naturen.

JEG ANKLAGER DE FORSKELLIGE INVOLVEREDE INSTANSER FOR IKKE AT TAGE VARE PÅ DEN NATUR, DER ER VORES ALLES FÆLLES EJE.

Tænk jer om! Hvad er det for et landskab I vil efterlade til vore efterkommere? Nu har vi med mere eller mindre held "passet på" ruinen og vejen dertil i 700 år. Hvad med de næste 700 år, som vi er begyndelsen på? Vi er de ansvarlige."

Publiceret 15 December 2018 10:00