Ole Bollesen. Streg: Pia Ribberholt

Ole Bollesen. Streg: Pia Ribberholt

Debat Syddjurs: Vi fastholder kursen, Erik Andersen

Af
Ole Bollesen (S)

borgmester i Syddjurs Kommune:

"Kære Erik Andersen.

Tak for dit læserbrev. Jeg tror, at hele vores byråd deler din bekymring for økonomien. Ingen ønsker at komme til at stå i den økonomiske situation, som Syddjurs Kommune startede i for snart mange år siden.

Men jeg vil gerne fortælle, at vores økonomi i Syddjurs heldigvis er meget solid. Vi har netop vedtaget et budget for 2019, hvor vi fastholder skatteprocenten – netop med henblik på at sikre vores økonomi fremadrettet. Der kommer budgetmæssige udfordringer i fremtiden: Flere børn i daginstitutioner, færre skolebørn i en kortere periode og flere plejekrævende ældre. Disse forhold tager vi selvfølgelig højde for i vores budgetter – og det er der en bred tilslutning til i byrådet.

Vi fastholder den stabile økonomiske politik, der har været gældende i snart mange år. De økonomiske pejlemærker vi har haft i hele sidste byrådsperiode fortsætter vi med i denne byrådsperiode. Vi er meget opmærksomme på budgetoverholdelse. Endelig vil jeg gerne gøre opmærksom på, at vi i Syddjurs ikke er begyndt at ”spise” af kassebeholdningen, som du skriver. Dette kan du også se af selve byrådssagen. Kassebeholdningen er ved årets udgang større end ved årets start."

Publiceret 15 December 2018 09:30