Den lokale Pindstrup borger Jesper Holm Hansen opfordrer byens distriktsråd til at arbejde videre med ideen om at samtænke hal, forsamlingshus og 'Huset'. Fredag er der i øvrigft rejsegilde på det anneks, der pt. bygges til Pindstrup Hallen og klubhuset. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Den lokale Pindstrup borger Jesper Holm Hansen opfordrer byens distriktsråd til at arbejde videre med ideen om at samtænke hal, forsamlingshus og 'Huset'. Fredag er der i øvrigft rejsegilde på det anneks, der pt. bygges til Pindstrup Hallen og klubhuset. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Debat Syddjurs: Spændende perspektiver tegner sig for Pindstrup - hvis vi vil det sammen

Af
Jesper Holm Hansen

Bøgevej 7

Pindstrup:

Debatten om Pindstrups fremtid fortsætter...

"Hej Ole (Hansen, byrådsmedlem for Socialdemokratiet, red.) – og Syddjurs Kommune.

Tak for din respons – det er vi glade for at læse.

Jeg er glad for at læse, at du synes om ideerne omkring parkeringspladserne og udstykningerne på Tørvevej. Som jeg skrev, så er disse (eneste) grunde, som byen har til salg direkte usælgelige, som de fremstår i dag. Her mener jeg klart, at kommunen har et ansvar at bære. Kommunen anvender i dag en af grundene til skole ”barakker”, der er ”offentlig” parkeringsplads, og en grund der om sommeren ligner en vildmark. Jeg efterlyste ”sælgeren” i kommunen til at tage fat på dette område, fordi det er dybt kritisabelt, og fuld forståeligt, at der ikke bliver solgt nogle af disse grunde.

Hvis holdningen er, at der ikke kommer nye udstykninger i Pindstrup, før eksisterende grunde er solgt, ja så mener jeg faktisk, at kommunen er ”proppen” i hullet.

Jeg håber, at I vil tage ideen op omkring etablering af seniorboliger, fordi der så i det mindste kommer liv og gang i nye projekter. Ole Bollesen har jo skrevet, at der mangler netop disse boliger. Sluttelig vil en del ældre borgere blive glade, fordi de så ville kunne blive i Pindstrup. Inden for kort tid er der 4-5 enlige, som har været tvunget til at flytte til nabobyerne.

Dette er skrevet yderst konstruktivt, og det kan blive en win-win situation for Pindstrup og Syddjurs kommune.

Det er super fint, at der er politisk tilkendegivelse af områdefornyelse i Pindstrup. Som du skriver, er alle forudsætninger tilstede, hvilket er noget, som vi i Pindstrup som borgere og Distriktsråd skal have fuld fokus på.

Omkring økonomien så er det selvfølgeligt ærgerligt, at den statslige pulje til byfornyelse er nedlagt. Omvendt er det god læsning:

1. at I på det sidste plan, udvikling og kultur udvalgsmøde besluttede at samle midler i en landsbybyfornyelsespulje

2. at der også er afsat midler til støtte til renovering af bygninger

3. samt at der også er skabt en bosætningspulje på 1 mio. for byer under 1000 borgere

Angående en dedikeret gruppe, så vil jeg appellere borgerne til at komme med konkrete ideer til Distriktsrådet. Byens ideer kunne bearbejdes i Distriktsrådet, som ift. ovenstående har grønt lys til et godt samarbejde med kommunen.

Jeg beklager, hvis ideen om at samle Hal, “Huset” og Forsamlingshus ikke var din/ kommunens – det var hvad, jeg læste.

Uanset hvad, så vil jeg opfordre Distriktsrådet til at tænke tanken igennem, fordi det helt sikkert over tid vil være et godt tiltag, og fordi byen vil stå langt stærkere med en samlet pakke af rigtig gode tilbud til byens borgere og tilflyttere på ét sted. Dertil vil der helt sikkert også være nogle driftsmæssige fordele ved projektet.

Dette tiltag skal selvfølgelig drøftes imellem de involverede parter, fordi det er en større beslutning. Jeg håber, hvis det bliver taget op, at parterne vil have Pindstrup by som det overordnede fokus på et eventuelt møde.

Omkring økonomi til renovering og udvidelse af ovenstående, så ser det ud som om, at der kan være muligheder hos kommunen i ovenstående punkter 1,2 og 3 (specielt punkt 2).

På Storegade vil der så stå et forsamlingshus, en stor parkeringsplads samt huset, hvis alt bliver samlet ved hallen. Her kunne der så ligge en konkret opgave omkring byfornyelse centralt i byen, hvor der tillige er mulighed for økonomisk støtte fra kommunen i punkt 3, hvor Pindstrup også er kvalificeret.

Jeg er desværre optaget af eget arbejde tirsdag d. 19/2, hvor Distriktsrådet holder generalforsamling, MEN jeg vil opfordre byens borgere til at kigge forbi – fordi Pindstrup er vigtig."

Publiceret 16 February 2019 19:17