Debatten om Pindstrups fremtid fortsætter på bagkant af den socialdemokratiske byrådsgruppes besøg i 'Landbohjemmet' forleden. Foto: Lars Norman Thomsen

Debatten om Pindstrups fremtid fortsætter på bagkant af den socialdemokratiske byrådsgruppes besøg i 'Landbohjemmet' forleden. Foto: Lars Norman Thomsen

Debat Syddjurs: Tak for et interessant indlæg, Jesper Holm Hansen - venter spændt på fortsættelsen

Af
Ole Hansen (S)

Syddjurs Byråd:

Svar på debatindlæg af Jesper Holm Hansen, Pindstrup, og 'Kommentar' af redaktør Lars Norman Thomsen.

"Hej Jesper.

Tak for et fint indlæg.

Du fremlægger flere interessante vinkler på problematikkerne omkring parkeringsforholdene og de to grunde der desværre ikke er solgt endnu.

Når jeg på mødet opfordrer til, at I Pindstrup borgerne skal slutte jer sammen om et udviklingsprojekt, handler det dels om at vi i den socialdemokratiske gruppe ønsker, at der skal ske udvikling i hele kommunen og ikke kun i de større bysamfund. Derfor denne opfordring.

Samtidigt har der været en beslutning fra det tidligere byråd om, at den næste områdefornyelse skulle foregå i Pindstrup og/eller i Tirstrup. Det er en klar politisk tilkendegivelse, og jeg har ikke hørt nogen i det nuværende byråd, være uenige i dette.

Altså er forudsætninger for en udviklingsproces til stede. Men det kræver, at der er en dedikeret gruppe af borgere, der har lyst og mod på at gå ind i en sådan proces. En proces, der lykkes allerbedst, når kommunen indgår i et tæt samarbejde med borgerne og med et distriktsråd som tovholder.

Jeg er sikker på, at Pindstrups borgere har den største viden og indsigt i, hvad der er godt for Pindstrup. Og at midlerne (som jo er begrænsede) derfor kan blive udnyttet bedst muligt.

Områdefornyelser skal efter min mening foregå i tæt samspil med områdets borgere, og på baggrund af ideer og ønsker fra områdets borgere.

Og nej Jesper. Træerne vokser ikke ind i himlen. Der er begrænsede midler. Dette er forstærket af, at den statslige pulje til byfornyelse er nedlagt. Altså har man ikke en statslig medfinansiering, som man havde ved områdefornyelserne i Kolind og Mørke.

Det betyder derimod ikke, at Syddjurs kommune ikke har afsat midler til sådanne formål. På det seneste plan, udvikling og kultur udvalgsmøde besluttede vi at samle midler i en landsbybyfornyelsespulje. Ligesom der er afsat midler til støtte til renovering af bygninger. Endelig er der også skabt en bosætningspulje på 1 mio for byer under 1000 borgere.

Sluttelig vil jeg gerne bemærke, at det udmærkede indlæg af Lars Norman Thomsen ikke skal betragtes som et referat af mødet. At redaktøren nævner ideen om at samle hal, “huset” og forsamlingshus kan muligvis være en god ide. Som jeg husker det, var det ikke et emne der fyldte på mødet. Og i hvert fald ikke et forslag fremsat af den socialdemokratiske gruppe.

Jeg har efter mødet været i kontakt med Liselotte fra distriktsrådet og henvist hende til de rette personer i kommunen. Der skulle vist allerede være afholdt et møde.

Jeg vil følge den videre proces med stor interesse, og opfordre dig og alle andre i Pindstrup til at gå ind i en byfornyelsesproces."

Publiceret 16 February 2019 11:39