Ny udlagte sommerhusområder ved Begtrup Vig, Handrup, Dråby Strand og Holme. Kilde: Tematillæg til Planstrategi 2015, By- og Turismeudvikling i kystnærhedszonen i Syddjurs Kommune, Syddjurs Kommune, juni 2917.

Ny udlagte sommerhusområder ved Begtrup Vig, Handrup, Dråby Strand og Holme. Kilde: Tematillæg til Planstrategi 2015, By- og Turismeudvikling i kystnærhedszonen i Syddjurs Kommune, Syddjurs Kommune, juni 2917.

Debat Syddjurs: God melding fra borgmesteren og S

Af
Claus Wistoft (V)

gruppeformand Syddjurs Byråd:

"Et forlig i december 2018 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet om fordeling af i alt 2.187 sommerhusgrunde ud over det danske sommerland gav i Syddjurs Kommune adgang til at etablere 340 nye sommerhusgrunde. De 340 grunde kan udlægges på 4 lokaliteter, som allerede er udpegede i et kommunalt tematillæg til Planstrategi 2015.

I Venstre er vi glade for, at der nu i byrådssalen tilsyneladende er en bred positiv tilslutning til at udnytte denne mulighed for at udvide turismen i Syddjurs. Sådan var atmosfæren ikke, da emnet var til drøftelse sidste år, hvor et enormt bekymret Socialdemokrati især talte om risikoen for, at der ville opstå uønskede minihoteller og en uskøn ferieindustri. Siden har borgmesteren imidlertid givet udtryk for, at de nye sommerhuse ikke vil belaste naturen, men fint kan passes ind i tilknytning til eksisterende sommerhusom-råder.

En afgørende forudsætning for, at planlægning og gennemførelse af de nye sommerhusområder bliver en succes, er selvsagt, at signalerne herom fra byrådssalen er konstruktive. Derfor er borgmesterens seneste udmeldinger velkomne, idet der blandt investorer allerede er stor interesse for at udvikle de nye områder.

Markedet for sommerhusudlejning i Syddjurs efterspørger både almindelige enfamiliehuse og store sommerhuse, som kan rumme grupper eller flere familier. Ikke mindst store sommerhuse er en mangelvare i kommunen. Al erfaring fra andre steder er, at store huse udlejes hele året rundt, hvorfor de også styrker turismeindtjeningen i lavsæsonerne. Det er jeg sikker på, at også vores detailhandel vil se positivt på.

I Venstre glæder vi os til at til medvirke til en sådan planlægning og virkeliggørelse af de nye sommerhusområder, at der tages størst muligt hensyn til efterspørgsel, bæredygtighed og landskabelige værdier."

Publiceret 13 March 2019 17:54