Kirsten Frederiksen, medlem af Socialdemokratiet og kandidat for partiet ved KV17, hører til på kritikernes hold, når det gælder opførelsen af et velkomstcenter. Kirsten Frederiksen anbefaler i stedet at realisere den lokalplan, som Rønde Kommunalbestyrelse i sin tid vedtog, og som også vil sikre, at Kalø Slotskro kan bevares. Arkivfoto

Kirsten Frederiksen, medlem af Socialdemokratiet og kandidat for partiet ved KV17, hører til på kritikernes hold, når det gælder opførelsen af et velkomstcenter. Kirsten Frederiksen anbefaler i stedet at realisere den lokalplan, som Rønde Kommunalbestyrelse i sin tid vedtog, og som også vil sikre, at Kalø Slotskro kan bevares. Arkivfoto

Debat: Kære byrådsmedlem - vil du svare på en række spørgsmål fra en borger?

Af
Kirsten Frederiksen

Solskrænten 1

8410 Rønde:

"Lokalplanforslag nr. 420, Velkomstcenter for Nationalpark Mols Bjerge ved Kalø Slotsruin

En høflig henvendelse til det enkelte byrådsmedlem lige før lukketid – om uvished om de økonomiske forpligtelser for Syddjurs kommune

Offentligheden har slet ikke fået oplysninger om økonomien, fra Nationalpark Mols Bjerge, for det ønskede Velkomstcenter.

  Har byrådet det? - Forhåbentlig. For uden en redegørelse for de økonomiske forpligtelser, som Syddjurs kommune påtager sig ved godkendelse af lokalplanen, kan en ansvarlig byrådspolitiker vel ikke træffe beslutning på borgernes vegne?

  Hvis der foreligger økonomisk budget - hvorfor har det så ikke været fremlagt i offentlighedsfasen?

  Hvornår skal der økonomi på bordet?

  Har byrådet gennemgået økonomien, for den del der vil belaste Syddjurs Kommune?

  Hvor meget skal Syddjurs kommune bidrage med til anlæg og driften fremover?

  Hvem har det endelige ansvar for økonomi, når Velkomstcentret behandles af byrådet?

  Er det ikke byrådet?

Offentligheden har alt for mange gange før hørt, det er en gave til borgerne.

Og så bliver det en belastning fremover på driften i det kommunale budget.

Vi er nogen, der har spurgt ind til økonomien, og fået nogle undvigende svar, bl.a.:

1. Hvor mange penge har Nationalpark Mols Bjerge brugt på bygninger?

Svar: ingen

– nej for det er fonde og Syddjurs Kommune der har betalt!

2. Er der lavet et driftsbudget for Velkomstcentret

Svar: ja, budgettet lyder på 100.000 kr. til lys og varme - og hvem skal mon betale resten?

Syddjurs Kommune, hvem ellers! – idet Jørgen Black offentlig udtaler:

Der skal ikke betales for parkering og indgang til Velkomstcentret.

Jeg går ind for genanvendelse, af hensyn til både fysiske og økonomiske og ressourcer, – mon ikke også vores byråd tænker genanvendelse? Og da specielt kulturhistorisk bevaringsværdige bygninger, som ligger i Nationalparken?

Nationalparkens administration har pt. kontor i Jagtslottet – og der er allerede brugt mindst 10 millioner kr. på renovering og indretning af besøgscenter i ”Karlsladen” i forbindelse med Nationalparkens indvielse.

En udvidelse af Nationalparkens anvendelse af Kalø Gods, giver derfor både kulturhistorisk og økonomisk mening - og Syddjurs kommune kan så bruge de allerede afsatte veje- og parkeringspladspenge til en omfartsvej fra Motortrafikvejen ind til Kalø og ned til Egens og videre ud i Mols Bjerge.

Til gavn for Rønde, som er ved at sande til i gennemkørselstrafik.

I Syddjurs er flere genanvendelsesprojekter i gang/taget i brug, af dem kan jeg kan bl.a. nævne:

Maltfabrikken, Grobund i Ebeltoft, Kulturhotellet i Rønde, Det gl. posthus i Ryomgård, Byporten i Hornslet, (det gamle rådhus)

- og udover det ganske land:

Godset Vosborg, gl. Estrup, Børglum kloster, Frichs Fabrikker i Århus, Vanggårdcentret i Århus o m f.

Godset Kalø i Nationalpark Mols Bjerge er en fantastisk kulturarv med masser af historie, og er – som nævnt i min indsigelse mod placeringen af velkomstcenteret - på vej til at blive ledigt, når DMU flytter til Århus. Jeg tror Danmark er mættet af besøgs- og velkomstcentre, betonklodser, der kun er åbent i sommerhalvåret. Syddjurs har ikke brug for en kopi, og slet ikke når der er originaler nok.

Vi skriver nu 2019 og rundt i landet bliver erhvervsledere /ejendomsbesiddere præmieret for at genanvende gamle industribygninger og ældre huse. Det skal Syddjurs også være kendt for.

Tak for jeres opmærksomhed."

Publiceret 16 March 2019 16:00