Kirstine Bille (SF) er tosset på socialminister Mai Mercado. Foto: Lars Norman Thomsen

Kirstine Bille (SF) er tosset på socialminister Mai Mercado. Foto: Lars Norman Thomsen

Debat: Mai Mercado - hvornår har du kontaktet Syddjurs Kommune?

Af
Kirstine Bille (SF)

Syddjurs Byråd

Formand for Udvalget for Familie og Institutioner:

"Til socialministeren:

Fredag aften kunne man i Mette Utzons debatprogram høre børne- og socialminister Mai Mercado (K) hænge Syddjurs Kommune ud for åbent tæppe: Vi bygger ikke nye børnehaver, men udstyrer børn med høreværn, når der er for mange børn i børnehaven. Hun var blevet kontaktet af bekymrede forældre. Og det skal nok være rigtigt!

En øjensynligt handlingslammet SF-udvalgsformand stod i spidsen for de forfærdelige forhold. Ministeren havde set sig nødsaget til at tage kontakt til Syddjurs Kommune.

“Kommunerne må tage sig sammen”, kunne man forstå.

Jeg har stor respekt for forældre, der bekymrer sig om deres børns hverdag og råber vagt i gevær, når der er noget, der halter. Det havde de pågældende forældre også gjort over for Syddjurs Kommune, der reagerede med at forbedre de faktiske forhold med hensyn til støj. Kommunen besluttede med kort varsel at oprette ekstra pladser i forbindelse med en nærliggende eksisterende børnehave for at imødegå overbelægning og gik i gang med at forbedre forholdene i institutionen med hensyn til støjdæmpning.

Vi er i øvrigt i fuld gang med at projektere en ny institution! Historien om høreværnene er skudt helt forbi. Og en sådan foranstaltning kommer selvfølgelig kun på tale, hvis der er særlige hensyn, der taler derfor i forhold til det enkelte barns behov. Dette kunne nemt være oplyst ved en henvendelse til kommunen..

Ingen i kommunens administration eller politikere erindrer have hørt fra Mai Mercado.

Jeg er ked af at skulle beskylde en minister for usaglige og usande påstande, men jeg er nok noget tæt på."

Publiceret 17 March 2019 14:53