Flemming Kattrup på borgermødet i Rønde Idrætscenter i november 2018 om lokalplan og kommuneplantillæg for et nyt velkomstcenter. De tre SF'ere i baggrunden - Morten Siig Henriksen, Kirstine Bille og Jens Rasmussen - lytter. Førstnævnte gør det endog med lukkede øjne. Foto: Lars Norman Thomsen

Flemming Kattrup på borgermødet i Rønde Idrætscenter i november 2018 om lokalplan og kommuneplantillæg for et nyt velkomstcenter. De tre SF'ere i baggrunden - Morten Siig Henriksen, Kirstine Bille og Jens Rasmussen - lytter. Førstnævnte gør det endog med lukkede øjne. Foto: Lars Norman Thomsen

Debat: Venstres prestigeprojekt eller svar til Claus Wistoft

Af
Flemming Kattrup

Strands Havvej 18

Knebel

"Jamen kære Claus Wistoft. Selvfølgelig finder du og Venstre velkomstcentret "Super", da det jo gennem hele forløbet fra start af var en Venstre-mand, der fik "en lys" idé, og Venstre-folk på de ledende poster, og da man hænger sammen som ærtehalm, blev han/de jo støttet 100 %, egal, hvad folket, der ikke er blevet spurgt i hele forløbet, mener/mente.

I vender så også det blinde øje til, hvad økonomien angår, for det er efterhånden blevet til et af lokale Venstres prestigeprojekter, og I har stædigt negligeret den totalt manglende økonomi - ledet gennem årene af en af jeres, hvis 'rygsæk' fra Fuglsøcentret ikke fremstår prangende.

Helt glemt, at "tillid er godt, men kontrol bedre" - også her?

Og så igen denne for kommunen opståede, forpligtende udgift til parkeringsarealet mm., som du nu dels forfladiger til blot at kalde "justering af infrastrukturen" og fremkommer med laveste fællesnævner, 5 mio., hvor selv fagfolk anslår til mindst det dobbelte.

Selvom Nationalparken har mammon på kistebunden, ser vi jo årligt ansøgninger til kommunen til dit og dat. Fortsætter dette ikke bare med aldeles ikke formindsket styrke, hvis jeres projekt kommer op at stå?

Ved vor korte samtale i sin tid ved opstarten af protestunderskriverne kunne du da ellers berolige mig med, at selvfølgelig blev alle regninger sendt til Naturstyrelsen. Altså: Kommunen skulle ikke involveres udgiftsmæssigt i parkeringsarealer, veje, kloakering, belysning mm.

Mit svar, at Naturstyrelsen jo aldrig havde penge, tog du med et beklagende smil.

Hvor er din ellers altid jordforbundne indstilling, når du på trods af specielt Kirsten Frederiksens mange afsløringer af "forpagtningsindtægter" for lignende 'arrangementer' rundt om i DK er katastrofale, så blindt at stole på jeres mand & Co's luftige lovninger på, at disse "vil bidrage væsentligt til driften"?

"Jeg (og Venstre selvfølgelig) er sikker på, at et nyt velkomstcenter vil være til gavn og glæde for os alle", slutter du af med.

Er det ikke gået op for dig, at det mener ALLE da i kommunen.

Placeringen skal blot IKKE være der, hvor jeres mand og co., forstokket og med fastholdte negle har lagt jer fast på.

Har du heller ikke taget notits af/læst høringssvarene? Tyder ikke på dette og må vel betegnes som en mangelvare for en mulig 'generobrende' borgmester.

At ha' "tillid til" og Venstres eget slogan "stole på" bør her lige mane til eftertanker."

Publiceret 18 March 2019 08:16