Debat: En moderne Molbohistorie

Af
Poul Henning Reiths

Bygaden 10. 1sal - Følle

Rønde:

"Selv om historien foregår i Følle, og ikke på Mols, så har den karakter af en molbohistorie, derfor har jeg kaldt den en moderne Molbohistorie.

Vi har her i Følle en række gadelysmaster i byen, og cirka midt på Bygaden har en af lamperne en defekt, som betyder, at den står og blinker 10 sekunder lys 10 sekunder mørke, og sådan forløber det hele lystændingsperioden.

Syddjurs Kommune har på deres hjemmeside en rubrik, hvor borgerne kan indberette uregelmæssigheder som huller i vejen, defekte vejskilte, defekte gadelys, m.m. En årvågen borger indberettede den blinkende gadelys til kommunen.

Der blev straks sendt en medarbejder fra vejafdelingen afsted for at besigtige den defekte lampe, og han kunne rapportere, at lampen ikke blinkede.

En tid gik, og endnu en borger rettede henvendelse til kommunen om den blinkende lampe. 2 medarbejdere blev sendt afsted, de kunne ligeledes rapportere, at lampen ikke blinkede.

Efter nogen tid reagerede endnu en borger. Vejformanden og de to medarbejdere kørte nu afsted for at besigtige lampen. De kiggede længe på lampen, men måtte konstatere, at lampen ikke blinkede, hvilket de rapporterede til den ansvarlige vejingeniør.

En fornyet henvendelse til kommunen, udløste en delegation af de to medarbejdere, vejformanden, og vejingeniøren. De kunne alle 4 se, at lampen ikke blinkede, hvilket de kunne fortælle direktøren for Udvalget for natur, teknik og miljø. Direktøren ønskede ved selvsyn at besigtige lampen. Endnu en delegation bestående af de to medarbejdere, vejformanden, vejingeniøren og direktøren, kørte afsted, blot for at konstatere, at lampen ikke blinkede. Den politisk valgte udvalgsformand ønskede ligeledes at besigtige lampen. Nu bestod delegationen af de to medarbejdere, vejformanden, vejingeniøren, direktøren og udvalgsformanden. Alle 6 kunne ved selvsyn konstatere, at lampen ikke blinkede. Da der var gået et års tid med div. besigtigelser, besluttede delegationen at hidkalde et ekspertfirma fra Århus. Dette firma sendte to eksperter afsted, som rapporterede, at ingen lamper blinkede i Følle.

Således beroliget af de to eksperter, besluttede de 6 kommunale folk, at det nok var Følle borgerne der havde kigget til Molboerne, og forsøgt at skabe en moderne molbohistorie. Der blev sagen henlagt.

Ovenstående fortælling er ren og skær fiktion, for alle ved, at det skal være mørkt og gadelamperne tændte, for at kunne opdage fejlen, således også kommunen.

Vi må derfor antage, at en vejbelysningslampe, er et stykke kompliceret elektronik som ikke lader sig reparere, hverken af kommunes folk eller ekspertfirmaet fra Århus."

Publiceret 19 March 2019 14:00