Jørgen Iver Maikkelsen (tv.) og Christoffer Pedersen (yderst th.) enige om at give forældre mulighed for at få tilskud til pasning af børn i eget hjem. Partifællen Riber Hog Anthonsen (i midten) er sikkert enig i de to FI-udvalgsmedlemmers synspunkt. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Jørgen Iver Maikkelsen (tv.) og Christoffer Pedersen (yderst th.) enige om at give forældre mulighed for at få tilskud til pasning af børn i eget hjem. Partifællen Riber Hog Anthonsen (i midten) er sikkert enig i de to FI-udvalgsmedlemmers synspunkt. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Debat: Giv mulighed for tilskud til pasning af børn i eget hjem

Af
Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V) og Christoffer Pedersen (V). Medlemmer af Familie- og Institutionsudvalget:

"For Venstre er det afgørende at sikre den bedst mulige pasning af vores børn.

Alle børn er forskellige og har forskellige behov. Derfor er det også vigtigt, at forældrene har de bedste muligheder for at vælge det pasningstilbud, som de mener passer bedst til lige netop deres barn. For nogle børn er vuggestuen det rigtige valg, mens andre børn trives bedst i mindre pasningstilbud – eks. Dagplejen.

I Venstre ønsker vi at se på muligheden for at åbne op for, at det frie valg af pasningstilbud gøres endnu mere frit og fleksibelt. Vi vil gerne give forældre mulighed for at få tilskud til pasning af børn i eget hjem. Således at man i en periode kan vælge at lade sit barn passe derhjemme i stedet for at sende barnet i en daginstitution. Det vil sige en model, hvor vi lader tilskuddet følge barnet.

Vi tror på, at en ordning hvor man har mulighed for at få tilskud til pasning af barn i eget hjem vil øge familiernes mulighed for at indrette deres hverdag mere fleksibelt, og tilpasset efter familiens egne behov.

Tilskuddets størrelse og betingelserne for at modtage tilskud til pasning af barn i eget hjem, har vi ikke lagt os fast på. Ligeledes skal der formuleres en række kriterier for, hvor længe man kan modtage tilskuddet mv. Men der er i lovgivningen vide rammer for at opstille nogle kriterier der bl.a. også sikrer, at kommunen kan afvise at yde tilskuddet, såfremt det vurderes at være bedre for barnet at komme i daginstitution.

I Venstre har vi derfor bedt om at få en sag på dagsordenen til Familie- og Institutionsudvalget i løbet af foråret, hvor vi har bedt forvaltningen om at opstille forskellige scenarier for, hvordan vi kan lave en model der passer til Syddjurs kommune. En lang række af landets øvrige kommuner har lignende ordninger, som vi kan lade os inspirere af.

Lad os styrke forældrenes frie valg, øge familiernes mulighed for at indrette sig fleksibelt og lad os frem for alt sikre, at forældrene har en reel mulighed for at vælge lige netop det pasningstilbud, der passer bedst til lige netop deres barn."

Publiceret 19 March 2019 15:50