Gunnar Sørensen. Foto: Lars Norman Thomsen

Gunnar Sørensen. Foto: Lars Norman Thomsen

Debat: Borgmesteren behøver hjælp til at prioritere

Af
Gunnar Sørensen (V)

"Borgmester Ole Bollesen savner tilsyneladende forståelse for, hvilke af de temaer, som byrådet beskæftiger sig med, der er vigtige, og hvilke der er mindre vigtige. Det kommer senest til udtryk, når man ser borgmesterens Facebook-indslag efter byrådsmødet den 20. marts.

På omtalte møde var 17 emner til behandling. Efter mødet laver kommunens kommunikationsmedarbejder sammen med borgmesteren det sædvanlige Facebook indslag, hvorunder borgmesteren omtaler de 3 af mødets emner, som han finder, borgerne i Syddjurs først og fremmest bør orienteres om. Det drejede sig i Ole Bollesens optik dels om et dagsordenspunkt vedrørende modernisering af kommunens sygeplejeklinikker, dernæst om den fremtidige bemanding på Karpenhøj, og endelig om, hvorledes kommunalpolitikerne kan bidrage til reducering af klimabelastningen ved at tage tog, bil eller cykel i stedet for at flyve.

Jeg er såmænd enig med borgmesteren i, at drøftelserne i byrådet om modernisering af sygeplejeklinikkerne er vigtige. Men Karpenhøj og flyrejser! På mødet behandlede vi emner af meget større betydning for kommunens borgere. Lad mig blot nævne vores debat om og efterfølgende godkendelse af kommunens Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik 2019-2022, en politik der berører mere end 4.000 borgere der kommer i jobcentret og hele erhvervslivet i kommunen. Et andet emne af betydelig relevans for mange borgere var kommunalbestyrelsens beslutning vedrørende aktiveringsfri for borgere på integrationsydelse.

Kommunens Facebook-side er selvsagt et vigtigt medie, og borgmesterens mulighed for efter hvert byrådsmøde med sin Facebook-kommentar at pege på 3 af mødets vigtigste temaer fungerer derfor som en effektiv kommunikation til vore borgere om kommunalbestyrelsens arbejde. Men forudsætningen er naturligvis, at borgmesteren evner at indse, hvilke punkter på dagsordenen, der er af almen interesse og derfor vigtige, og hvilke der hører til småtingsafdelingen. Noget tyder på, at vores borgmester her har brug for hjælp til at prioritere."

Publiceret 25 March 2019 15:00