Venstres nyvalgte Jørgen Ivar Mikkelsen har regnvand og konsekvenserne af de store nedbørsmængder for mennesker, byer og natur som et stort tema, som han tage op i Udvalget for Natur, Teknik og Miljø
Venstres nyvalgte Jørgen Ivar Mikkelsen har regnvand og konsekvenserne af de store nedbørsmængder for mennesker, byer og natur som et stort tema, som han tage op i Udvalget for Natur, Teknik og Miljø
Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Ny politiker: Regnvand er et stort problem

Nyvalgte Jørgen Ivar Mikkelsen (V) vil arbejde for at få løst de problemer, som øgede nedbørsmængder betyder for borgere, byer og natur

Venstres Jørgen Iver Mikkelsen er den sidste af de 12 nyvalgte byrådsmedlemmer, der mangler at svare på Lokalavisens spørgsmål:

- Hvilken konkret politisk dagsorden for Syddjurs kan vælgerne forvente, at du rejser i byrådet i 2018? Og brænder for at realisere? Hvorfor er din dagsorden vigtig?

“Jeg brænder først og fremmest for at holde det i gang der går godt – og det er der heldigvis meget der gør i Syddjurs.

Kommunal vitalitet gennem lokalt engagement og deraf følgende fællesskaber, vil jeg fremme. En konkret og højaktuel problematik jeg vil tage fat i, er vand. Vand i form af nedbør og mulighederne for at det løber væk igen uden gener og oversvømmelser til følge. Det gælder lokalt i byerne og i bække og åer, der skal lede vandet ud i havet. Sammen med befæstede arealer – fx vores nye cykelstier – giver øget nedbør udfordringer for rørlagte og åbne transportveje. Løsninger skal findes i samspil mellem kommune og lodsejere. Husejere skal ikke flere gange årligt have deres kældre oversvømmet, og landmænd skal kunne høste deres marker. Den dagsorden vil jeg løfte i NTM-udvalget (Udvalget for Natur, Teknik og Miljø) og i byrådet.”

Jørgen Ivar Mikkelsen kommer til at krydse klinger i udvalget med to andre molboer, Anita Søholm (S), og Mette Refshauge Foged (Alternativet).

De to øvrige er udvalgsformand Kim Lykke Jensen (SF) og den tidligere udvalgsformand, Per Dalgaard (DF).

Der er lagt op til, at Jørgen Ivar Mikkelsen skal være næstformand i udvalget.

Publiceret: 11. Januar 2018 08:41

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Adresseavisen Syddjurs

Adresseavisen Syddjurs
Seneste
Adresseavisen Syddjurs
Mest læste
Adresseavisen Syddjurs
112