Regionsmedlem Gert Schou havde godt nyt med til en fyldt sal i Tved Forsamlingshus.

Regionsmedlem Gert Schou havde godt nyt med til en fyldt sal i Tved Forsamlingshus.

Tilfredshed med ny akutplan på Mols

Molboer og helboer fik næsten alle deres ønsker til akutberedskabet opfyldt. Udskældt regionspolitiker blev klappet ud af forsamlingshuset.

Af
Af Martin Schultz

Mols og Helgenæs beholder deres udrykningslæge, og akutbilen bliver flyttet tilbage til Kolind og døgnbemandet med det bedst mulige mandskab. Generalforsamlingen i Borgerforeningen Mols torsdag aften endte således i fryd og gammen, efter at formanden for Region Midtjyllands særlige Akutudvalg, tidligere borgmester Gert Schou (A), Grenaa, havde leveret varen. ”Udrykningslægen på Mols bevares. Punktum. Akutbilen flytter fra Grenaa til Kolind og bemandes med læge og redder i alle døgnets 24 timer. Trygheden omkring akutberedskabet på Mols og Helgenæs har aldrig været større,” meddelte Gert Schou deltagerne i den velbesøgte generalforsamling i Tved Forsamlingshus. Var der skepsis i forsamlingen, da Gert Schou ankom til forsamlingshuset, lød der klapsalver, da han havde fremlagt udvalgets indstilling. Regionsrådet mangler endeligt at vedtage beslutningerne. Akutbilen flyttes fra Grenaa til Kolind 1. december, når hele den nye organisation efter udbuddet på ambulancekørslen i regionen skal sættes i værk.

Gert Schou og formand Borgerforeningen Mols Jørgen Ørgård kunne finde de store smil frem.

Gert Schou og formand Borgerforeningen Mols Jørgen Ørgård kunne finde de store smil frem.

Ingen vikar for udrykningslægen

På baggrund af en tragisk drukneulykke på Skødshoved sidste sommer med meget lang responstid for akutbilen fra Grenaa, ønskede molboerne sig også en vikar, når udrykningslæge Niels Bie, Torup, ikke er i tjeneste. Men den kunne Gert Schou ikke imødekomme, når akutbilen nu skal stå fast i Kolind. Prisen for at få akutbilen tilbage til Kolind er en ekstra ambulance til Grenaa. Men Gert Schou afviste forlydender om, at denne skulle tages fra Ebeltoft, som dermed skulle miste en af sine to ambulancer.

Stor sejr for de lokale ildsjæle

Besøget i Tved Forsamlingshus blev således en vindersag for regionsrådsmedlem Gert Schou, som delte glæden med den socialdemokratiske borgmesterkandidat og formand for Sundhed- og ældreudvalget i Syddjurs Kommune, Ninna Thomsen. ”Det er en superløsning for Syddjurs Kommune. Nu skal vi i gang med at arbejde for et sundhedshus i Knebel,” sagde Ninna Thomsen. Fremfor alt er den foreslåede løsning en stor sejr for SOS-gruppen på Mols og Borgerforeningen Mols, som stædigt og indædt har kæmpet for et tilfredsstillende akutberedksab på Mols og Helgenæs.

Vigtige aktører i spillet om tryghed og sikkerhed på Mols og Helgenæs. Fra venstre udrykningslæge Niels Bie, regionrådsmedlem Gert Schou og byrådsmedlem Ninna Thomsen.

Vigtige aktører i spillet om tryghed og sikkerhed på Mols og Helgenæs. Fra venstre udrykningslæge Niels Bie, regionrådsmedlem Gert Schou og byrådsmedlem Ninna Thomsen.

Publiceret 30 January 2009 16:49

SENESTE TV