Kombinerede tog på Grenaabanen

Når letbanen kommer skal der køre kombinerede el- og dieseldrevne tog på Grenaabanen

Af
Af Mogens Greve

Togene på den kommende letbane kan køre kombineret el- og dieseldrift.
Når letbanen kører i byområderne, vil togene køre på el via køreledninger, mens der til Grenaa køres på el fra en dieseldrevet generator i toget.

Etape 1
Letbanens etape 1 skal sammenbinde Odderbanen og Grenaabanen med en cirka 12 km ny letbanestrækning fra Nørreport i Århus via Skejby og Lisbjerg til Lystrup så man kan komme direkte fra de to nærbaner til Århus N.

Fra Århus H og frem til Østbanetorvet forløber letbanen stort set i Grenaabanens forløb, men strækningen ombygges til to spor. Det østlige spor udformes, så der er mulighed for kørsel med godstog til Djursland.

Færdig i 2015
På strækningen mellem Lisbjerg og Lystrup tager linjeføringen hensyn til ønsket om en direkte og hurtig letbaneforbindelse, men også til ønsket om en central placering i byudviklingsområderne Lisbjerg Øst og Elev.

På den sidste del af strækningen mod Lystrup forløber letbanen sammen med den eksisterende Grenaabane frem til Lystrup Station.
Efter planen skal etape 1 være færdig i 2015.

Hornslet Distriktsråd inviterer til orienterings- og debatmøde om på Den Gamle Kro tirsdag 5. oktober kl. 19 om den kommende letbane. Der er foreløbig tilsagn om deltagelse fra Bjarne Schmidt Nielsen - Region Midt, Ole Sørensen - Letbanesekretariatet, Poul Møller og Kirstine Bille - Syddjurs kommune og Bent Lerke Kristensen - Syddjurs Erhvervsforening.

Publiceret 16 September 2010 06:00

SENESTE TV