Mindesmærket for de faldne i Anholts generobring for 200 år siden

Mindesmærket for de faldne i Anholts generobring for 200 år siden

Anholt markerer historisk dag

På søndag er det 200 år siden, at danskerne forsøgte at generobre Anholt

Af
Af Lars Norman Thomsen

Den 27. marts 2011 er det 200 år siden, at danskerne forsøgte at erobre Anholt tilbage fra englænderne, der i 1809 havde besat Anholt. Øen har en meget central placering i de danske farvande og var dermed vigtig, hvis englænderne ville opretholde herredømmet til søs i verden.
Øen kunne også forsyne den engelske eskadre, der var stationeret i disse farvande med frisk drikkevand. Årsagerne til besættelsen og hele forløbet omkring slaget kan studeres nærmere i Sten Krarups bog ”Anholt 1811 – Søløjtnanternes angreb”.
Selvom det på mange måder endte i en katastrofe, ikke mindst for de mennesker, der satte deres liv til for at få øen tilbage på danske hænder, vil en række instanser på Anholt alligevel markere dagen.
”Historien fortjener at få opmærksomhed” siger Agnethe Nørgaard fra Anholt turistkontor, der er en af dem, der har deltaget i planlægningen af dagen.
Englænderne opholdt sig på Anholt fra maj 1809 til efteråret 1814, og det er en periode i øens historie, der har sat sit præg. For eksempel blev kirken brugt som forrådsplads, og der sneg sig engelske gloser ind i lokaldialekten.
Bent Rasmussen fra Farvandsvæsenets redningsstation på Anholt har også deltaget i planlægningen og synes, at det har været spændende at grave ned i historien.
”Jeg har altid kendt historien, men planlægningen har givet mig en større interesse i detaljerne. Faktisk har det også medført, at min søn på 12 har skrevet projekt i skolen om slaget på Anholt."
 

1811-komiteen

Både Bent Rasmussen og Agnete Nørgaard er en del af en komité, der har døbt sig selv 1811-komiteen.

Den blev etableret i september 2009 og består af Anholt Borgerforening, Anholt Lokalhistoriske Arkiv og Forening, Anholt Menighedsråd, Farvandsvæsenet/ Redningsstation Anholt og Anholt Turistforening.

Det var en komité, der skulle planlægge en markering af 200-året for det danske forsøg på at generobre øen fra englænderne, der i 1809 havde besat Anholt.

Program for dagen

Afsløringen af en mindesten og en mindeplade sker på kirkegården umiddelbart efter gudstjenesten søndag og foretages af bestyrelsesformand Christen W. Obel fra Det Obelske Familiefond. Christen W. Obel tilhører samme slægt som sekondløjtnant Hans Jørgen Obel, den yngste af de faldne officerer.
Herefter går man til Englændermonumentet, som blev rejst i 1905 over samme begivenhed, hvor der nedlægges en buket.
Dagen rundes af i Anholt Forsamlingshus, hvor der er fremvisning af en cd med illustrerede beretninger om begivenhederne for 200 år siden. Der vil også være fremvisning af et indslag om begivenheden, som Troels Kløvedal ikke fik plads til i serien om Danmarks flåde gennem 500 år, vist i DR i 2010.

Indslaget har Troels Kløvedal foræret Anholt Lokalhistoriske Arkiv og Forening som tak for hjælp under optagelserne i sommeren 2009.

Der vil være en let servering for alle lokale og tilrejsende gæster.
Anholt Museum forbereder også en særudstilling om emnet, der kan ses sommeren igennem.

Bidragsydere til markeringen: Det Obelske Familiefond, Norddjurs Kommune, Farvandsvæsenet, Det Saxild'ske Familiefond, Anholt Menighedsråd, Hornslet Bogtrykkeri og en række private har bidraget økonomisk til, at der på 200-årsdagen, søndag den 27. marts 2011, kan afsløres en mindesten over de fire faldne danske officerer og en mindeplade over de 30 faldne dansk-norske soldater og matroser. Mindestenen placeres på Anholt gamle kirkegård, hvor man formoder, at de fire officerer er blevet begravet under engelsk militær honnør. Mindepladen opsættes senere på Anholt Fyr efter tilladelse fra Farvandsvæsenet og Kulturarvsstyrelsen. Officielle deltagere er kontreadmiral Lars Kragelund, Commander Martin Smith R.N. samt politiinspektør Jan Andersen.

Publiceret 25 March 2011 18:57

SENESTE TV