KV13 - debat:

Sådan undgår Syddjurs politikerne at komme så tovlig afsted

Af
Af Tage Overgård Poulsen

medlem af S i Randers

tidligere byrådsmedlem i Rosenholm

og Kjeld Søndergård

tidligere formand for Rad. Venstre Horsens:

"Konstitueringsforløbet efter kommunevalget har igen i år fremvist en håndfuld højst uskønne forløb, hvor overløbere og brudte aftaler løber med overskrifterne. Og hvor borgerne står tilbage med frustrationer og politikerlede.
En magtkamp er sjældent et smukt forløb. Men et demokratisk valg, handler jo netop om at vi stemmer om hvem der skal have flertal, og dermed magt.
Intet forkert i at man derfor forsøger at skaffe sig størst mulig indflydelse/magt, også gennem overraskende og utraditionelle alliancer.
Derfor heller intet forkert i at f.eks. Venstre på Samsø foretrækker en S-borgmester frem for en C-.
Det handler om hvem man kan samarbejde med, og hvor man kan få mest indflydelse.
Og her var ikke indgået nogen fast aftale med andre forinden.
Derimod er det særdeles uskønt – og skadeligt – når man som i Nyborg lader sig vælge på en overløbers stemme. Eller når man, som i Syddjurs, bryder indgåede og underskrevne aftaler.
Det bør der lovgives imod, siger nogen.
Det er bare ikke muligt.
Uanset hvordan, så vil en lovgivning kollidere med Grundlovens bestemmelser om, at man som folkevalgt alene er forpligtiget af sin overbevisning.
Så når en socialdemokrat på valgnatten får en åbenbaring, der overbeviser ham om at han skal stemme på en venstremand, så er han efter Grundloven forpligtiget til at stemme efter denne overbevisning.
Derimod er Venstre ikke forpligtiget til at tage imod hans stemme.
I Syddjurs havde man, for at undgå gentagelse fra for 4 år siden, inden valget aftalt, at der denne gang ikke var nogen af partierne der ville bryde den konstitueringsaftale, der måtte blive resultatet af valget.
På valgaftenen tilbød V borgmesterposten til S, og en aftale blev indgået og underskrevet mellem 4 partier. 2 uger efter sprang V alligevel fra aftalen, og tog selv borgmesterposten, nu med en aftale med SF.
Heller ikke dette aftalebrud var kønt. Og heller ikke dette kan der lovgives imod.
Løsningen er bindende aftaler mellem partierne. Ikke lokalt, men centralt.
En aftale hvor alle partier (eller de væsentligste) tilslutter sig en forpligtigelse på bare to punkter:
1. Intet byrådsmedlem må lade sig vælge til borgmester eller udvalgsformand, hvor den afgørende stemme kommer fra et byrådsmedlem, der bryder med sit hidtidige parti i perioden mellem valget og den 1.januar.
2. Ingen byrådsgruppe må bryde en allerede underskrevet konstitueringsaftale, med mindre dette sker i enighed mellem alle aftalens parter.
Intet byrådsmedlem må lade sig vælge til borgmester eller udvalgsformand, på baggrund af en sådan brudt aftale.
Partiernes kompetente ledelser forpligtiger sig til at eksludere de byrådsmedlemmer der overtræder disse helt enkle regler.
En sådan aftale partierne imellem vil, forudsat at den så efterleves, få eventuelle borgmesterspirer til at betænke sig, og dermed opføre sig anstændigt, med udsigt til at ryge baglæns ud af det parti man er valgt for, hvis man bryder reglerne. En fælles bevidsthed om konsekvenser, vil måske også få nogen til at tænke sig om en ekstra gang. Alle aftaler behøver ikke nødvendigvis afsluttes på valgnatten.
I respekt for det kommunale demokrati, og med afsæt i et langt livs politisk erfaring, vil vi hermed opfordre alle partier til at aftale et sådant enkelt regelsæt, om anstændig opførsel i konstitueringsperioden. Så er der en chance for at et nyvalgt byråd i det mindste kan få startet uden voldsomme tillidsbrud.
At opføre sig ordentligt, behøver ikke at betyde at man svækker den magtkamp som demokrati også er. Tværtimod."

Publiceret 08 December 2013 18:28